KomBank DEVIZNI FOND
Vrednost IJ RSD 1.069,44
Vrednost IJ EUR 9,10
Neto imovina RSD 18.593.964,29
Neto imovina EUR 158.138,70
Na dan 10/20/2020. arhiva
KomBank NOVČANI FOND
Vrednost IJ 1.411,83
Neto imovina 2.453.648.193,18
Na dan 10/20/2020. arhiva
KomBank IN FOND
Vrednost IJ 947,86
Neto imovina 46.789.082,86
Na dan 10/20/2020. arhiva
01.10.2020.
Stope prinosa KomBank IN FONDA
Godišnja stopa prinosa fonda za period od 30.09.2019. do 30.09.2020. iznosi -1,74%
Stopa prinosa fonda od početka poslovanja (od 27.05.2008. do 30.09.2020.) iznosi -0,43%
Stopa prinosa fonda za period od pet godina (od 30.09.2015. do 30.09.2020.) iznosi 5,42%.
01.10.2020.
Stope prinosa KomBank NOVČANOG FONDA
Godišnja stopa prinosa fonda za period od 30.09.2019. do 30.09.2020. iznosi 1,72%
Stopa prinosa fonda od početka poslovanja (od 05.07.2013. do 30.09.2020.) iznosi 4,87%
Stopa prinosa fonda za period od pet godina (od 30.09.2015. do 30.09.2020.) iznosi 3,42%.
01.10.2020.
Stopa prinosa KomBank DEVIZNOG FONDA
Godišnja stopa prinosa fonda za period od 30.09.2019. do 30.09.2020. iznosi 4,14%
Stopa prinosa fonda od početka poslovanja (od 14.12.2014. do 30.09.2020.) iznosi 1,16%
Stopa prinosa fonda za period od pet godina (od 30.09.2015. do 30.09.2020.) iznosi 1,41%.
01.07.2020.
Stope prinosa KomBank IN FONDA
Godišnja stopa prinosa fonda za period od 30.06.2019. do 30.06.2020. iznosi 0,62%
Stopa prinosa fonda od početka poslovanja (od 27.05.2008. do 30.06.2020.) iznosi -0,42%
Stopa prinosa fonda za period od pet godina (od 30.06.2015. do 30.06.2020.) iznosi 5,30%.
01.07.2020.
Stope prinosa KomBank NOVČANOG FONDA
Godišnja stopa prinosa fonda za period od 30.06.2019. do 30.06.2020. iznosi 1,97%
Stopa prinosa fonda od početka poslovanja (od 05.07.2013. do 30.06.2020.) iznosi 5,0%
Stopa prinosa fonda za period od pet godina (od 30.06.2015. do 30.06.2020.) iznosi 3,65%.
01.07.2020.
Stopa prinosa KomBank DEVIZNOG FONDA
Godišnja stopa prinosa fonda za period od 30.06.2019. do 30.06.2020. iznosi 4,18%
Stopa prinosa fonda od početka poslovanja (od 14.12.2014. do 30.06.2020.) iznosi 1,19%
Stopa prinosa fonda za period od pet godina (od 30.06.2015. do 30.06.2020.) iznosi 1,49%.
12.05.2020.
Puno radno vreme
Poštovani,

Obaveštavamo Vas da od 11.05.2020 godine Kombank Invest radi punim radnim vremenom u sedištu firme Beograd, Kralja Petra br. 19.

Radno vreme je ponedeljak - petak u periodu od 8-16h.

Sva obaveštenja možete dobiti na e-mail adresu info@kombankinvest.com ili pozivom na telefone naznačene na sajtu.
25.04.2020.
Počinju sa radom privremeno zatvorene ekspoziture
Poštovani,

Od ponedeljka, 27.04.2020. godine ponovo počinju sa radom privremeno zatvorene ekspoziture Komercijalne banke AD Beograd koje su ovlašćene za prodaju i otkup investicionih jedinica fondova kojima upravlja DZU Kombank Invest:

Beograd, Kralja Petra 19
Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 10a (YU Biznis)

Vaše zahteve za prodaju investicionih jedinica, kao i sva pitanja, možete upućivati na našu registrovanu e-mail adresu info@kombankinvest.com.
07.04.2020.
Privremeno zatvaranje ekspozitura
Poštovani,
Za vreme trajanja vanrednog stanja od 04.04.2020. godine privremeno se zatvaraju sledeće ekspoziture Komercijalne banke koje su ovlašćene za prodaju i otkup investicionih jedinica fondova kojima upravlja DZU Kombank Invest.

Beograd, Kralja Petra 19
Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 10a (YU Biznis)
Niš, Trg kralja Aleksandra 2 (PC Aleksandrija)
Užice, Petra Ćelovića 4

Vaše zahteve za prodaju investicionih jedinica, kao i sva pitanja, možete upućivati na našu registrovanu e-mail adresu info@kombankinvest.com.
02.04.2020.
Stope prinosa KomBank IN FONDA
Godišnja stopa prinosa fonda za period od 31.03.2019. do 31.03.2020. iznosi -1,23%
Stopa prinosa fonda od početka poslovanja (od 27.05.2008. do 31.03.2020.) iznosi -0,75%
Stopa prinosa fonda za period od pet godina (od 31.03.2015. do 31.03.2020.) iznosi 5,61%.
02.04.2020.
Stope prinosa KomBank NOVČANOG FONDA
Godišnja stopa prinosa fonda za period od 31.12.2018. do 31.12.2019. iznosi 2,28%
Stopa prinosa fonda od početka poslovanja (od 05.07.2013. do 31.03.2020.) iznosi 5,13%
Stopa prinosa fonda za period od pet godina (od 31.03.2015. do 31.03.2020.) iznosi 3,93%.
02.04.2020.
Stopa prinosa KomBank DEVIZNOG FONDA
Godišnja stopa prinosa fonda za period od 31.03.2019. do 31.03.2020. iznosi 1,14%
Stopa prinosa fonda od početka poslovanja (od 14.12.2014. do 31.03.2020.) iznosi 0,61%
Stopa prinosa fonda za period od pet godina (od 31.03.2015. do 31.03.2020.) iznosi 0,97%.
23.03.2020.
Mere vanrednog stanja
Poštovani članovi fonda,

Kako se mere vanrednog stanja u Republici Srbiji ubrzano menjanju i dalje pooštravaju, ovim putem vas obaveštavamo da zahteve za prodaju investicionih jedinica kao i sva vaša pitanja, upućujete isključivo na našu registrovanu e-mail adresu info@kombankinvest.com

03.01.2020.
Stope prinosa KomBank IN FONDA
Godišnja stopa prinosa fonda za period od 31.12.2018. do 31.12.2019. iznosi 6,33%
Stopa prinosa fonda od početka poslovanja (od 27.05.2008. do 31.12.2019.) iznosi -0,05%
Stopa prinosa fonda za period od pet godina (od 31.12.2014. do 31.12.2019.) iznosi 7,60%.
03.01.2020.
Stope prinosa KomBank NOVČANOG FONDA
Godišnja stopa prinosa fonda za period od 31.12.2018. do 31.12.2019. iznosi 2,45%
Stopa prinosa fonda od početka poslovanja (od 05.07.2013. do 31.12.2019.) iznosi 5,26%
Stopa prinosa fonda za period od pet godina (od 31.12.2014. do 31.12.2019.) iznosi 4,26%.
03.01.2020.
Stopa prinosa KomBank DEVIZNOG FONDA
Godišnja stopa prinosa fonda za period od 31.12.2018. do 31.12.2019. iznosi 0,79%
Stopa prinosa fonda od početka poslovanja (od 14.12.2014. do 31.12.2019.) iznosi 0,59%
Stopa prinosa fonda za period od pet godina (od 31.12.2014. do 31.12.2019.) iznosi 0,79%.
07.10.2019.
Rešenje o odobrenju Prospekata i Skraćenih prospekata
Dana 03.10.2019. godine, Komisija za hartije od vrednosti RS donela je Rešenja o o odobrenju izmena prospekata i skrećenih prospekata KomBank Deviznog i In fonda
- Rešenje o odobrenju izmena Prospekta i skrećenog prospekta In fonda,
- Rešenje o odobrenju izmena Prospekta i skrećenog prospekta Deviznog fonda
04.10.2019.
Rešenje o odobrenju Prospekta i Skraćenog prospekta
Dana 03.10.2019. godine, Komisija za hartije od vrednosti RS donela je Rešenja o o odobrenju izmena prospekta i skrećenog prospekta KomBank NOVČANOG fonda
Rešenje o odobrenju izmena Prospekta i skrećenog prospekta Novčanog fonda
02.10.2019.
Stope prinosa KomBank IN FONDA
Godišnja stopa prinosa fonda za period od 30.09.2018. do 30.09.2019. iznosi 2,99%
Stopa prinosa fonda od početka poslovanja (od 27.05.2008. do 30.09.2019.) iznosi -0,31%
Stopa prinosa fonda za period od pet godina (od 30.09.2014. do 30.09.2019.) iznosi 6,59%.
02.10.2019.
Stope prinosa KomBank NOVČANOG FONDA
Godišnja stopa prinosa fonda za period od 30.09.2018. do 30.09.2019. iznosi 2,57%
Stopa prinosa fonda od početka poslovanja (od 05.07.2013. do 30.09.2019.) iznosi 5,39%
Stopa prinosa fonda za period od pet godina (od 30.09.2014. do 30.09.2019.) iznosi 4,53%.
02.10.2019.
Stopa prinosa KomBank DEVIZNOG FONDA
Godišnja stopa prinosa fonda za period od 30.09.2018. do 30.09.2019. iznosi 0,51%
Stopa prinosa fonda od početka poslovanja (od 14.12.2014. do 30.09.2019.) iznosi 0,55%.
01.07.2019.
Stope prinosa KomBank IN FONDA
Godišnja stopa prinosa fonda za period od 30.06.2018. do 30.06.2019. iznosi 1,80%
Stopa prinosa fonda od početka poslovanja (od 27.05.2008. do 30.06.2019.) iznosi -0,51%
Stopa prinosa fonda za period od pet godina (od 30.06.2014. do 30.06.2019.) iznosi 7,32%.
01.07.2019.
Stope prinosa KomBank NOVČANOG FONDA
Godišnja stopa prinosa fonda za period od 30.06.2018. do 30.06.2019. iznosi 2,88%
Stopa prinosa fonda od početka poslovanja (od 05.07.2013. do 30.06.2019.) iznosi 5,52%
Stopa prinosa fonda za period od pet godina (od 30.06.2014. do 30.06.2019.) iznosi 4,80%.
01.07.2019.
Stopa prinosa KomBank DEVIZNOG FONDA
Godišnja stopa prinosa fonda za period od 30.06.2018. do 30.06.2019. iznosi 0,72%
Stopa prinosa fonda od početka poslovanja (od 14.12.2014. do 30.06.2019.) iznosi 0,54%.
18.06.2019.
Rešenje o odobrenju Prospekata i Skraćenih prospekata
Dana 13.06.2019. godine, Komisija za hartije od vrednosti RS donela je Rešenja o o odobrenju izmena prospekata i skrećenih prospekata.
- Rešenje o odobrenju izmena Prospekta i skrećenog prospekta In fonda,
- Rešenje o odobrenju izmena Prospekta i skrećenog prospekta Novčanog fonda,
- Rešenje o odobrenju izmena Prospekta i skrećenog prospekta Deviznog fonda
01.04.2019.
Stope prinosa KomBank IN FONDA
Godišnja stopa prinosa fonda za period od 31.03.2018. do 31.03.2019. iznosi 0,34%
Stopa prinosa fonda od početka poslovanja (od 27.05.2008. do 31.03.2019.) iznosi -0,71%
Stopa prinosa fonda za period od pet godina (od 31.03.2014. do 31.03.2019.) iznosi 7,52%.
01.04.2019.
Stope prinosa KomBank NOVČANOG FONDA
Godišnja stopa prinosa fonda za period od 31.03.2018. do 31.03.2019. iznosi 2,87%
Stopa prinosa fonda od početka poslovanja (od 05.07.2013. do 31.03.2019.) iznosi 5,64%
Stopa prinosa fonda za period od pet godina (od 31.03.2014. do 31.03.2019.) iznosi 5,13%.
01.04.2019.
Stopa prinosa KomBank DEVIZNOG FONDA
Godišnja stopa prinosa fonda za period od 31.03.2018. do 31.03.2019. iznosi 0,22%
Stopa prinosa fonda od početka poslovanja (od 14.12.2014. do 31.03.2019.) iznosi 0,49%.
28.03.2019.
Obaveštenje članovima
U skladu sa obaveštenjem kastodi banke - Vojvođanske banke A.D. Novi Sad o pripajanju OTP Banci A.D Novi Sad,
obaveštavamo članove fondova da se od 26.04.2019.godine menjaju brojevi platnih računa za uplate po sonovu kupovine investicionih jedinica otvorenih invensticionih fondova kojim upravlja DZU KomBank INVEST.

Novi računi za uplatu u RSD (od 26.04.2019.godine) su:

NOVČANI FOND – Broj računa: 325950060005664947

DEVIZNI FOND – Broj računa: 325950060005665238

IN FOND – Broj računa: 325950060005664753

Molimo vas da za uplate, zavisno od fonda u koji ulažete, od dana 26.04.2019. godine, koristite nove brojeve računa.
30.01.2019.
Odluka o prestanku obustave kupovine i otkupa IJ KomBank NOVČANi fond
Odluka o prestanku obustave kupovine i otkupa investicionih jedinica KomBank NOVČANi fond:
- preuzmite odluku
28.01.2019.
Odluka o obustavi kupovine i otkupa IJ KomBank NOVČANi fond
Odluka o obustavi kupovine i otkupa investicionih jedinica KomBank NOVČANi fond:
- preuzmite odluku
10.01.2019.
Rešenje Komisije za hartije od vrednosti
Društvo je izvršilo izmenu člana Nadzornog odbora u prospektima i skraćenim prospektima fondova.:
- Rešenje Komisije za hartije od vrednosti
03.01.2019.
Stope prinosa KomBank IN FONDA
Godišnja stopa prinosa fonda za period od 31.12.2017. do 31.12.2018. iznosi 0,43%
Stopa prinosa fonda od početka poslovanja (od 27.05.2008. do 31.12.2018.) iznosi -0,63%
Stopa prinosa fonda za period od pet godina (od 31.12.2013. do 31.12.2018.) iznosi 7,41%.
03.01.2019.
Stope prinosa KomBank NOVČANOG FONDA
Godišnja stopa prinosa fonda za period od 31.12.2017. do 31.12.2018. iznosi 3,36%
Stopa prinosa fonda od početka poslovanja (od 05.07.2013. do 31.12.2018.) iznosi 5,78%
Stopa prinosa fonda za period od pet godina (od 31.12.2013. do 31.12.2018.) iznosi 5,42%.
03.01.2019.
Stopa prinosa KomBank DEVIZNOG FONDA
Godišnja stopa prinosa fonda za period od 31.12.2017. do 31.12.2018. iznosi 0,34%
Stopa prinosa fonda od početka poslovanja (od 14.12.2014. do 31.12.2018.) iznosi 0,54%.
27.12.2018.
Radno vreme za praznike
Zbog predstojećih praznika, DZU KomBank INVEST neće raditi 01. i 02.januara 2019.godine kao i 07.01.2019.
Srećnu 2019.godinu želi vam KomBank INVEST.
01.10.2018.
Stope prinosa KomBank IN FONDA
Godišnja stopa prinosa fonda za period od 30.09.2017. do 30.09.2018. iznosi 0,32%
Stopa prinosa fonda od početka poslovanja (od 27.05.2008. do 30.09.2018.) iznosi -0,62%
Stopa prinosa fonda za period od pet godina (od 30.09.2013. do 30.09.2018.) iznosi 7,85%.
01.10.2018.
Stope prinosa KomBank NOVČANOG FONDA
Godišnja stopa prinosa fonda za period od 30.09.2017. do 30.09.2018. iznosi 3,75%
Stopa prinosa fonda od početka poslovanja (od 05.07.2013. do 30.09.2018.) iznosi 5,93%
Stopa prinosa fonda za period od pet godina (od 30.09.2013. do 30.09.2018.) iznosi 5,74%.
01.10.2018.
Stopa prinosa KomBank DEVIZNOG FONDA
Godišnja stopa prinosa fonda za period od 30.09.2017. do 30.09.2018. iznosi -0,20%
Stopa prinosa fonda od početka poslovanja (od 14.12.2014. do 30.09.2018.) iznosi 0,56%.
27.08.2018.
Rešenje o odobrenju Prospekata i Skraćenih prospekata
Dana 24.08.2018.godine, Komisija za hartije od vrednosti usvojila je Rešenje o odobrenju Prospekata i Skraćenih prospekata otvorenih investicionih fondova kojim upravlja DZU KomBank INVEST.:
- Rešenje Komisije o davanju saglasnosti na Prospekt IN Fonda,
- Rešenje Komisije o davanju saglasnosti na Prospekt Novčanog fonda,
- Rešenje Komisije o dvanju saglasnosti na Prospekt Deviznog Fonda
02.07.2018.
Stope prinosa KomBank IN FONDA
Godišnja stopa prinosa fonda za period od 30.06.2017. do 30.06.2018. iznosi 0,69%
Stopa prinosa fonda od početka poslovanja (od 27.05.2008. do 30.06.2018.) iznosi -0,74%
Stopa prinosa fonda za period od pet godina (od 30.06.2013. do 30.06.2018.) iznosi 9,35%.
02.07.2018.
Stope prinosa KomBank NOVČANOG FONDA
Godišnja stopa prinosa fonda za period od 30.06.2017. do 30.06.2018. iznosi 3,85%
Stopa prinosa fonda od početka poslovanja (od 05.07.2013. do 30.06.2018.) iznosi 6,05%.
02.07.2018.
Stopa prinosa KomBank DEVIZNOG FONDA
Godišnja stopa prinosa fonda za period od 30.06.2017. do 30.06.2018. iznosi -1,60%
Stopa prinosa fonda od početka poslovanja (od 14.12.2014. do 30.06.2018.) iznosi 0,49%.
04.06.2018.
Promena kastodi banke – nova instrukcija za uplatu
Od 06.06.2018.godine, umesto Societe Generale Bank ad Srbija, kastodi poslove za OIF KOMBANK NOVČANI I KOMBANK DEVIZNI FOND obavljeće Vojvođanska banka ad Novi Sad - OTP Group.
Novi računi za uplatu u RSD su:
NOVČANI FOND - Broj računa: 355-0003200653039-07
DEVIZNI FOND - Broj računa: 355-0003200653070-11
18.05.2018.
Rešenje o odobrenju Prospekata i Skraćenih prospekata
Dana 11.05.2018.godine, Komisija za hartije od vrednosti usvojila je Rešenje o odobrenju Prospekata i Skraćenih prospekata otvorenih investicionih fondova kojim upravlja DZU KomBank INVEST.:
- Rešenje Komisije o davanju saglasnosti na Prospekt IN Fonda,
- Rešenje Komisije o davanju saglasnosti na Prospekt Novčanog fonda,
- Rešenje Komisije o dvanju saglasnosti na Prospekt Deviznog Fonda
27.04.2018.
Neradni dani tokom predstojećih praznika
Zbog predstojećih praznika, DZU KomBank INVEST neće raditi 01.05. i 02.05.2018.godine.
Srećni praznici!
17.04.2018.
Promena kastodi banke
Od 17.04.2018.godine, umesto Banca Intese, kastodi poslove za OIF IN FOND obavljaće kastodi banka, Vojvođanska banka OTP Group.
Novi račun za uplatu u RSD je: 355-0003200642913-24
04.04.2018.
Radno vreme za praznike
Zbog predstojećih praznika, DZU KomBank INVEST neće raditi od 06.04.-09.04.2018. Prvi radni dan je 10.april 2018.godine. Srećan Uskrs želi vam KomBank INVEST.
02.04.2018.
Stope prinosa KomBank IN FONDA
Godišnja stopa prinosa fonda za period od 31.03.2017. do 31.03.2018. iznosi -1,30%
Stopa prinosa fonda od početka poslovanja (od 27.05.2008. do 31.03.2018.) iznosi -0,82%
Stopa prinosa za period od pet godina (31.03.2013. do 31.03.2018.) iznosi 7,89%.
02.04.2018.
Stope prinosa KomBank NOVČANOG FONDA
Godišnja stopa prinosa fonda za period od 31.03.2017. do 31.03.2018. iznosi 4,17%
Stopa prinosa fonda od početka poslovanja (od 05.07.2013. do 31.03.2018.) iznosi 6,23%.
02.04.2018.
Stopa prinosa KomBank DEVIZNOG FONDA
Godišnja stopa prinosa fonda za period od 31.03.2017. do 31.03.2018. iznosi -3,78%
Stopa prinosa fonda od početka poslovanja (od 14.12.2014. do 31.03.2018.) iznosi 0,58%.
01.03.2018.
Rešenje o davanju saglasnosti na imenovanje člana Nadzornog odbora
Dana 23.02.2018., Komisija za hartije od vrednosti donela je Rešenje o davanju saglasnosti na imenovanje člana Nadzornog odbora DZU KomBank INVEST (rešenje)
03.01.2018.
Stope prinosa KomBank IN FONDA
Godišnja stopa prinosa fonda za period od 31.12.2016. do 31.12.2017. iznosi 2,33%
Stopa prinosa fonda od početka poslovanja (od 27.05.2008. do 31.12.2017.) iznosi -0,74%.
03.01.2018.
Stope prinosa KomBank NOVČANOG FONDA
Godišnja stopa prinosa fonda za period od 31.12.2016. do 31.12.2017. iznosi 4,07%
Stopa prinosa fonda od početka poslovanja (od 05.07.2013 do 31.12.2017.) iznosi 6,32%.
03.01.2018.
Stopa prinosa KomBank DEVIZNOG FONDA
Godišnja stopa prinosa fonda za period od 31.12.2016. do 31.12.2017. iznosi -3,33%
Stopa prinosa fonda od početka poslovanja (od 12.12.2014. do 31.12.2017.) iznosi 0,60%.
29.12.2017.
Radno vreme za praznike
Zbog predstojećih praznika, DZU KomBank INVEST neće raditi 01. i 02.januara 2018. Prvi radni dan je 03.januar 2018.godine.
Srećnu 2018.godinu želi vam KomBank INVEST.
03.10.2017.
Stope prinosa KomBank IN FONDA
Godišnja stopa prinosa fonda za period od 30.09.2016. do 30.09.2017. iznosi 9,24%
Stopa prinosa fonda od početka poslovanja (od 27.05.2008. do 30.09.2017.) iznosi -0,72%.
03.10.2017.
Stope prinosa KomBank NOVČANOG FONDA
Godišnja stopa prinosa fonda za period od 30.09.2016. do 30.09.2017. iznosi 4,16%
Stopa prinosa fonda od početka poslovanja (od 05.07.2013 do 30.09.2017.) iznosi 6,45%.
03.10.2017.
Stopa prinosa KomBank DEVIZNOG FONDA
Godišnja stopa prinosa fonda za period od 30.09.2016. do 30.09.2017. iznosi -2,35%
Stopa prinosa fonda od početka poslovanja (od 12.12.2014. do 30.09.2017.) iznosi 0,83%.
Arhiva obaveštenja
KomBank IN FOND - prvih 5 pozicija Valuta Zemlja % portfolija
1 Obveznice RSMFRSD84510
EUR
Srbija
11.52
2 Obveznice RSMFRSD26610
EUR
Srbija
10.38
3 Impol a.d. Sevojno
RSD
Srbija
9.48
4 Messer Tehnogas
RSD
Srbija
7.61
5 Aerodrom Nikola Tesla
RSD
Srbija
4.82
na dan 28.3.2017.

Indeksi vrednost %promena
19.3.2020.
Nikkei 16.552,83   1,04 up    
DAX 8.610,43   2,00 up    
Dow Jones 20.087,19   0,95 up    
S&P 500 2.409,41   0,47 up    
RSS

Commodities vrednost %promena
20.3.2020.
COMEX Gold (USD/t oz.) 1.507,10   1,88 up    
Crude Oil WTI (USD/bbl.) 27,55   6,33 up    

Srednji kurs NBS za 21.10.2020.
evro 117.5802 kurs evra
dolar 992.405 kurs dolara
funta 128.7844 kurs funte
franak 109.5094 kurs franka


PRODAJNA MESTA
©2014 Kombank INvest Beograd Powered by