KomBank DEVIZNI FOND
Vrednost IJ RSD 1.027,19
Vrednost IJ EUR 8,74
Neto imovina RSD 15.615.472,39
Neto imovina EUR 132.884,07
Na dan 16.10.2019. arhiva
KomBank NOVČANI FOND
Vrednost IJ 1.388,39
Neto imovina 2.657.442.266,67
Na dan 16.10.2019. arhiva
KomBank IN FOND
Vrednost IJ 963,12
Neto imovina 64.150.472,41
Na dan 16.10.2019. arhiva
07.10.2019.
Rešenje o odobrenju Prospekata i Skraćenih prospekata
Dana 03.10.2019. godine, Komisija za hartije od vrednosti RS donela je Rešenja o o odobrenju izmena prospekata i skrećenih prospekata KomBank Deviznog i In fonda
- Rešenje o odobrenju izmena Prospekta i skrećenog prospekta In fonda,
- Rešenje o odobrenju izmena Prospekta i skrećenog prospekta Deviznog fonda
04.10.2019.
Rešenje o odobrenju Prospekta i Skraćenog prospekta
Dana 03.10.2019. godine, Komisija za hartije od vrednosti RS donela je Rešenja o o odobrenju izmena prospekta i skrećenog prospekta KomBank NOVČANOG fonda
Rešenje o odobrenju izmena Prospekta i skrećenog prospekta Novčanog fonda
02.10.2019.
Stope prinosa KomBank IN FONDA
Godišnja stopa prinosa fonda za period od 30.09.2018. do 30.09.2019. iznosi 2,99%
Stopa prinosa fonda od početka poslovanja (od 27.05.2008. do 30.09.2019.) iznosi -0,31%
Stopa prinosa fonda za period od pet godina (od 30.09.2014. do 30.09.2019.) iznosi 6,59%.
02.10.2019.
Stope prinosa KomBank NOVČANOG FONDA
Godišnja stopa prinosa fonda za period od 30.09.2018. do 30.09.2019. iznosi 2,57%
Stopa prinosa fonda od početka poslovanja (od 05.07.2013. do 30.09.2019.) iznosi 5,39%
Stopa prinosa fonda za period od pet godina (od 30.09.2014. do 30.09.2019.) iznosi 4,53%.
02.10.2019.
Stopa prinosa KomBank DEVIZNOG FONDA
Godišnja stopa prinosa fonda za period od 30.09.2018. do 30.09.2019. iznosi 0,51%
Stopa prinosa fonda od početka poslovanja (od 14.12.2014. do 30.09.2019.) iznosi 0,55%.
01.07.2019.
Stope prinosa KomBank IN FONDA
Godišnja stopa prinosa fonda za period od 30.06.2018. do 30.06.2019. iznosi 1,80%
Stopa prinosa fonda od početka poslovanja (od 27.05.2008. do 30.06.2019.) iznosi -0,51%
Stopa prinosa fonda za period od pet godina (od 30.06.2014. do 30.06.2019.) iznosi 7,32%.
01.07.2019.
Stope prinosa KomBank NOVČANOG FONDA
Godišnja stopa prinosa fonda za period od 30.06.2018. do 30.06.2019. iznosi 2,88%
Stopa prinosa fonda od početka poslovanja (od 05.07.2013. do 30.06.2019.) iznosi 5,52%
Stopa prinosa fonda za period od pet godina (od 30.06.2014. do 30.06.2019.) iznosi 4,80%.
01.07.2019.
Stopa prinosa KomBank DEVIZNOG FONDA
Godišnja stopa prinosa fonda za period od 30.06.2018. do 30.06.2019. iznosi 0,72%
Stopa prinosa fonda od početka poslovanja (od 14.12.2014. do 30.06.2019.) iznosi 0,54%.
18.06.2019.
Rešenje o odobrenju Prospekata i Skraćenih prospekata
Dana 13.06.2019. godine, Komisija za hartije od vrednosti RS donela je Rešenja o o odobrenju izmena prospekata i skrećenih prospekata.
- Rešenje o odobrenju izmena Prospekta i skrećenog prospekta In fonda,
- Rešenje o odobrenju izmena Prospekta i skrećenog prospekta Novčanog fonda,
- Rešenje o odobrenju izmena Prospekta i skrećenog prospekta Deviznog fonda
01.04.2019.
Stope prinosa KomBank IN FONDA
Godišnja stopa prinosa fonda za period od 31.03.2018. do 31.03.2019. iznosi 0,34%
Stopa prinosa fonda od početka poslovanja (od 27.05.2008. do 31.03.2019.) iznosi -0,71%
Stopa prinosa fonda za period od pet godina (od 31.03.2014. do 31.03.2019.) iznosi 7,52%.
01.04.2019.
Stope prinosa KomBank NOVČANOG FONDA
Godišnja stopa prinosa fonda za period od 31.03.2018. do 31.03.2019. iznosi 2,87%
Stopa prinosa fonda od početka poslovanja (od 05.07.2013. do 31.03.2019.) iznosi 5,64%
Stopa prinosa fonda za period od pet godina (od 31.03.2014. do 31.03.2019.) iznosi 5,13%.
01.04.2019.
Stopa prinosa KomBank DEVIZNOG FONDA
Godišnja stopa prinosa fonda za period od 31.03.2018. do 31.03.2019. iznosi 0,22%
Stopa prinosa fonda od početka poslovanja (od 14.12.2014. do 31.03.2019.) iznosi 0,49%.
28.03.2019.
Obaveštenje članovima
U skladu sa obaveštenjem kastodi banke - Vojvođanske banke A.D. Novi Sad o pripajanju OTP Banci A.D Novi Sad,
obaveštavamo članove fondova da se od 26.04.2019.godine menjaju brojevi platnih računa za uplate po sonovu kupovine investicionih jedinica otvorenih invensticionih fondova kojim upravlja DZU KomBank INVEST.

Novi računi za uplatu u RSD (od 26.04.2019.godine) su:

NOVČANI FOND – Broj računa: 325950060005664947

DEVIZNI FOND – Broj računa: 325950060005665238

IN FOND – Broj računa: 325950060005664753

Molimo vas da za uplate, zavisno od fonda u koji ulažete, od dana 26.04.2019. godine, koristite nove brojeve računa.
30.01.2019.
Odluka o prestanku obustave kupovine i otkupa IJ KomBank NOVČANi fond
Odluka o prestanku obustave kupovine i otkupa investicionih jedinica KomBank NOVČANi fond:
- preuzmite odluku
28.01.2019.
Odluka o obustavi kupovine i otkupa IJ KomBank NOVČANi fond
Odluka o obustavi kupovine i otkupa investicionih jedinica KomBank NOVČANi fond:
- preuzmite odluku
10.01.2019.
Rešenje Komisije za hartije od vrednosti
Društvo je izvršilo izmenu člana Nadzornog odbora u prospektima i skraćenim prospektima fondova.:
- Rešenje Komisije za hartije od vrednosti
03.01.2019.
Stope prinosa KomBank IN FONDA
Godišnja stopa prinosa fonda za period od 31.12.2017. do 31.12.2018. iznosi 0,43%
Stopa prinosa fonda od početka poslovanja (od 27.05.2008. do 31.12.2018.) iznosi -0,63%
Stopa prinosa fonda za period od pet godina (od 31.12.2013. do 31.12.2018.) iznosi 7,41%.
03.01.2019.
Stope prinosa KomBank NOVČANOG FONDA
Godišnja stopa prinosa fonda za period od 31.12.2017. do 31.12.2018. iznosi 3,36%
Stopa prinosa fonda od početka poslovanja (od 05.07.2013. do 31.12.2018.) iznosi 5,78%
Stopa prinosa fonda za period od pet godina (od 31.12.2013. do 31.12.2018.) iznosi 5,42%.
03.01.2019.
Stopa prinosa KomBank DEVIZNOG FONDA
Godišnja stopa prinosa fonda za period od 31.12.2017. do 31.12.2018. iznosi 0,34%
Stopa prinosa fonda od početka poslovanja (od 14.12.2014. do 31.12.2018.) iznosi 0,54%.
27.12.2018.
Radno vreme za praznike
Zbog predstojećih praznika, DZU KomBank INVEST neće raditi 01. i 02.januara 2019.godine kao i 07.01.2019.
Srećnu 2019.godinu želi vam KomBank INVEST.
01.10.2018.
Stope prinosa KomBank IN FONDA
Godišnja stopa prinosa fonda za period od 30.09.2017. do 30.09.2018. iznosi 0,32%
Stopa prinosa fonda od početka poslovanja (od 27.05.2008. do 30.09.2018.) iznosi -0,62%
Stopa prinosa fonda za period od pet godina (od 30.09.2013. do 30.09.2018.) iznosi 7,85%.
01.10.2018.
Stope prinosa KomBank NOVČANOG FONDA
Godišnja stopa prinosa fonda za period od 30.09.2017. do 30.09.2018. iznosi 3,75%
Stopa prinosa fonda od početka poslovanja (od 05.07.2013. do 30.09.2018.) iznosi 5,93%
Stopa prinosa fonda za period od pet godina (od 30.09.2013. do 30.09.2018.) iznosi 5,74%.
01.10.2018.
Stopa prinosa KomBank DEVIZNOG FONDA
Godišnja stopa prinosa fonda za period od 30.09.2017. do 30.09.2018. iznosi -0,20%
Stopa prinosa fonda od početka poslovanja (od 14.12.2014. do 30.09.2018.) iznosi 0,56%.
27.08.2018.
Rešenje o odobrenju Prospekata i Skraćenih prospekata
Dana 24.08.2018.godine, Komisija za hartije od vrednosti usvojila je Rešenje o odobrenju Prospekata i Skraćenih prospekata otvorenih investicionih fondova kojim upravlja DZU KomBank INVEST.:
- Rešenje Komisije o davanju saglasnosti na Prospekt IN Fonda,
- Rešenje Komisije o davanju saglasnosti na Prospekt Novčanog fonda,
- Rešenje Komisije o dvanju saglasnosti na Prospekt Deviznog Fonda
02.07.2018.
Stope prinosa KomBank IN FONDA
Godišnja stopa prinosa fonda za period od 30.06.2017. do 30.06.2018. iznosi 0,69%
Stopa prinosa fonda od početka poslovanja (od 27.05.2008. do 30.06.2018.) iznosi -0,74%
Stopa prinosa fonda za period od pet godina (od 30.06.2013. do 30.06.2018.) iznosi 9,35%.
02.07.2018.
Stope prinosa KomBank NOVČANOG FONDA
Godišnja stopa prinosa fonda za period od 30.06.2017. do 30.06.2018. iznosi 3,85%
Stopa prinosa fonda od početka poslovanja (od 05.07.2013. do 30.06.2018.) iznosi 6,05%.
02.07.2018.
Stopa prinosa KomBank DEVIZNOG FONDA
Godišnja stopa prinosa fonda za period od 30.06.2017. do 30.06.2018. iznosi -1,60%
Stopa prinosa fonda od početka poslovanja (od 14.12.2014. do 30.06.2018.) iznosi 0,49%.
04.06.2018.
Promena kastodi banke – nova instrukcija za uplatu
Od 06.06.2018.godine, umesto Societe Generale Bank ad Srbija, kastodi poslove za OIF KOMBANK NOVČANI I KOMBANK DEVIZNI FOND obavljeće Vojvođanska banka ad Novi Sad - OTP Group.
Novi računi za uplatu u RSD su:
NOVČANI FOND - Broj računa: 355-0003200653039-07
DEVIZNI FOND - Broj računa: 355-0003200653070-11
18.05.2018.
Rešenje o odobrenju Prospekata i Skraćenih prospekata
Dana 11.05.2018.godine, Komisija za hartije od vrednosti usvojila je Rešenje o odobrenju Prospekata i Skraćenih prospekata otvorenih investicionih fondova kojim upravlja DZU KomBank INVEST.:
- Rešenje Komisije o davanju saglasnosti na Prospekt IN Fonda,
- Rešenje Komisije o davanju saglasnosti na Prospekt Novčanog fonda,
- Rešenje Komisije o dvanju saglasnosti na Prospekt Deviznog Fonda
27.04.2018.
Neradni dani tokom predstojećih praznika
Zbog predstojećih praznika, DZU KomBank INVEST neće raditi 01.05. i 02.05.2018.godine.
Srećni praznici!
17.04.2018.
Promena kastodi banke
Od 17.04.2018.godine, umesto Banca Intese, kastodi poslove za OIF IN FOND obavljaće kastodi banka, Vojvođanska banka OTP Group.
Novi račun za uplatu u RSD je: 355-0003200642913-24
04.04.2018.
Radno vreme za praznike
Zbog predstojećih praznika, DZU KomBank INVEST neće raditi od 06.04.-09.04.2018. Prvi radni dan je 10.april 2018.godine. Srećan Uskrs želi vam KomBank INVEST.
02.04.2018.
Stope prinosa KomBank IN FONDA
Godišnja stopa prinosa fonda za period od 31.03.2017. do 31.03.2018. iznosi -1,30%
Stopa prinosa fonda od početka poslovanja (od 27.05.2008. do 31.03.2018.) iznosi -0,82%
Stopa prinosa za period od pet godina (31.03.2013. do 31.03.2018.) iznosi 7,89%.
02.04.2018.
Stope prinosa KomBank NOVČANOG FONDA
Godišnja stopa prinosa fonda za period od 31.03.2017. do 31.03.2018. iznosi 4,17%
Stopa prinosa fonda od početka poslovanja (od 05.07.2013. do 31.03.2018.) iznosi 6,23%.
02.04.2018.
Stopa prinosa KomBank DEVIZNOG FONDA
Godišnja stopa prinosa fonda za period od 31.03.2017. do 31.03.2018. iznosi -3,78%
Stopa prinosa fonda od početka poslovanja (od 14.12.2014. do 31.03.2018.) iznosi 0,58%.
01.03.2018.
Rešenje o davanju saglasnosti na imenovanje člana Nadzornog odbora
Dana 23.02.2018., Komisija za hartije od vrednosti donela je Rešenje o davanju saglasnosti na imenovanje člana Nadzornog odbora DZU KomBank INVEST (rešenje)
03.01.2018.
Stope prinosa KomBank IN FONDA
Godišnja stopa prinosa fonda za period od 31.12.2016. do 31.12.2017. iznosi 2,33%
Stopa prinosa fonda od početka poslovanja (od 27.05.2008. do 31.12.2017.) iznosi -0,74%.
03.01.2018.
Stope prinosa KomBank NOVČANOG FONDA
Godišnja stopa prinosa fonda za period od 31.12.2016. do 31.12.2017. iznosi 4,07%
Stopa prinosa fonda od početka poslovanja (od 05.07.2013 do 31.12.2017.) iznosi 6,32%.
03.01.2018.
Stopa prinosa KomBank DEVIZNOG FONDA
Godišnja stopa prinosa fonda za period od 31.12.2016. do 31.12.2017. iznosi -3,33%
Stopa prinosa fonda od početka poslovanja (od 12.12.2014. do 31.12.2017.) iznosi 0,60%.
29.12.2017.
Radno vreme za praznike
Zbog predstojećih praznika, DZU KomBank INVEST neće raditi 01. i 02.januara 2018. Prvi radni dan je 03.januar 2018.godine.
Srećnu 2018.godinu želi vam KomBank INVEST.
03.10.2017.
Stope prinosa KomBank IN FONDA
Godišnja stopa prinosa fonda za period od 30.09.2016. do 30.09.2017. iznosi 9,24%
Stopa prinosa fonda od početka poslovanja (od 27.05.2008. do 30.09.2017.) iznosi -0,72%.
03.10.2017.
Stope prinosa KomBank NOVČANOG FONDA
Godišnja stopa prinosa fonda za period od 30.09.2016. do 30.09.2017. iznosi 4,16%
Stopa prinosa fonda od početka poslovanja (od 05.07.2013 do 30.09.2017.) iznosi 6,45%.
03.10.2017.
Stopa prinosa KomBank DEVIZNOG FONDA
Godišnja stopa prinosa fonda za period od 30.09.2016. do 30.09.2017. iznosi -2,35%
Stopa prinosa fonda od početka poslovanja (od 12.12.2014. do 30.09.2017.) iznosi 0,83%.
Arhiva obaveštenja
KomBank IN FOND - prvih 5 pozicija Valuta Zemlja % portfolija
1 Obveznice RSMFRSD84510
EUR
Srbija
11,52
2 Obveznice RSMFRSD26610
EUR
Srbija
10,38
3 Impol a.d. Sevojno
RSD
Srbija
9,48
4 Messer Tehnogas
RSD
Srbija
7,61
5 Aerodrom Nikola Tesla
RSD
Srbija
4,82
na dan 28.3.2017.

Indeksi vrednost %promena
16.10.2019.
Nikkei 22.472,66   0,01 up    
DAX 12.670,11   0,32 up    
Dow Jones 27.001,98   -0,08 down    
S&P 500 2.989,69   -0,20 down    
RSS

Commodities vrednost %promena
17.10.2019.
COMEX Gold (USD/t oz.) 1.493,35   -0,04 down    
Crude Oil WTI (USD/bbl.) 52,88   -0,90 down    

Srednji kurs NBS za 17.10.2019.
evro 117.5563 kurs evra
dolar 106.1169 kurs dolara
funta 136.0290 kurs funte
franak 106.7917 kurs franka


PRODAJNA MESTA
©2014 Kombank INvest Beograd Powered by