KomBank DEVIZNI FOND
Vrednost IJ RSD 1.018,96
Vrednost IJ EUR 8,60
Neto imovina RSD 16.747.321,77
Neto imovina EUR 141.327,01
Na dan 22.1.2018. arhiva
KomBank NOVČANI FOND
Vrednost IJ 1.320,67
Neto imovina 1.572.503.399,40
Na dan 22.1.2018. arhiva
KomBank IN FOND
Vrednost IJ 938,67
Neto imovina 66.142.948,80
Na dan 22.1.2018. arhiva
KomBank INFOND

Rezultati poslovanja

Godišnja stopa prinosa OIF KomBank IN FONDA:

Period obračuna

31.12.2016.

30.092016.

30.06.2016.

31.03.2016.

31.12.2015.

30.09.2015.

31.12.2017.

30.09.2017.

30.06.2017.

31.03.2017.

31.12.2016.

30.09.2016.

KomBank IN FOND

2,33%

9,24%

16,54%

22,34%

19,77%

17,38%

Stopa prinosa OIF KomBank IN FOND od početka poslovanja:

Period obračuna

27.05.2008.

27.05.2008.

27.05.2008.

27.05.2008.

27.05.2008.

27.05.2008.

31.12.2017.

30.09.2017.

30.06.2017.

31.03.2017.

31.12.2016.

30.09.2016.

KomBank IN FOND

-0,74%

-0,72%

-0,89%

-0,76%

-1,09%

-1,85%

Predhodno ostavreni prinosi ne predstavljaju garanciju budućih rezultata. Budući prinosi mogu biti viši ili niži od ranijih.

Investicije u fond nisu osigurane kod agencije za osiguranje depozita ili bilo koje druge agencije. Iako fond teži povećanju vrednosti imovine, gubici od investiranja zbog rizika opisanih u prospektu su ipak mogući.

Prinos investitora od ulaganja u fond zavisi od prinosa fonda i visine naknada koje investitor plaća prilikom sticanja, odnosno otkupa investicionih jedinica.©2014 Kombank INvest Beograd Powered by