KomBank DEVIZNI FOND
Vrednost IJ RSD 1.068,38
Vrednost IJ EUR 9,09
Neto imovina RSD 18.767.065,44
Neto imovina EUR 159.609,95
Na dan 6.8.2020. arhiva
KomBank NOVČANI FOND
Vrednost IJ 1.407,86
Neto imovina 2.604.963.955,29
Na dan 6.8.2020. arhiva
KomBank IN FOND
Vrednost IJ 947,96
Neto imovina 53.634.349,78
Na dan 6.8.2020. arhiva
KomBank INFOND

Prodajna mesta

Sve informacije o ulaganju u investicione fondove kao i informacije o zaključivanju ugovora o pristupanju fondu mogu se dobiti u prostorijama Društva u Ulici Kralja Petra 19, 11000 Beograd svakim radnim danom od 08 do 16 časova, putem e-maila info@kombankinvest.com ili telefonom +381 11 330 8159

Zaključivanje ugovora o pristupanju kao i prodaju investicionih jedinica moguće je obaviti i u sledećim ekspoziturama/filijalama Komercijalne banke ad Beograd:
Spisak filijala i ekspozitura Komercijalne banke u kojima se mogu zaključiti Ugovori o pristupanju
investicionim fondovima i dati nalozi za prodaju (otkup) investicionih jedinica©2014 Kombank INvest Beograd Powered by