KomBank DEVIZNI FOND
Vrednost IJ RSD 1.068,38
Vrednost IJ EUR 9,09
Neto imovina RSD 18.767.065,44
Neto imovina EUR 159.609,95
Na dan 6.8.2020. arhiva
KomBank NOVČANI FOND
Vrednost IJ 1.407,86
Neto imovina 2.604.963.955,29
Na dan 6.8.2020. arhiva
KomBank IN FOND
Vrednost IJ 947,96
Neto imovina 53.634.349,78
Na dan 6.8.2020. arhiva

Lična karta

Lična karta društva
Odgovarajući na zahteve svojih mnogobrojnih klijenata, Komercijalna banka a.d. Beograd, koja preko 45 godina uspešno posluje i pruža svojim klijentima bankarske proizvode i usluge po najvišim evropskim standardima, osnovala je Društvo za upravljanje investicionim fondovima KomBank INVEST a.d.

Društvo za upravljanje investicionim fondovima KomBank INVEST a.d Beograd je privredno društvo upisano u Registar privrednih subjekata Agencije za privredne registre dana 05.02.2008. godine pod brojem BD 5078/2008. Matični broj Društva je 20379758 a PIB 105428701. Društvo je prethodno dana 30.01.2008. godine dobilo neophodnu dozvolu za rad br. 5/0-33-8429/06-7 od strane Komisije za hartije od vrednosti.

Društvo je osnovano kao zatvoreno akcionarsko društvo koje u skladu sa Zakonom, Odlukom o osnivanju i Pravilima poslovanja, obavlja sledeće poslove:

  •  organizovanje i upravljanje otvorenim investicionim fondovima,
  •  osnivanje i upravljanje zatvorenim investicionim fondovima,
  •  upravljanje privatnim investicionim fondovima.

Društvo može organizovati i upravljati sa više investicionih fondova.

Osnivač i 100% vlasnik Društva za  upravljanje investicionim fondovima KOMBANK INVEST a.d. je Komercijalna banka a.d. Beograd.

Sedište Društva je u Kralja Petra 19, Beograd.KONTAKT

ŠEF RAČUNOVODSTVA

Jelena Fabris
tel: (+381 11) 330 8160
e-mail: jelena.fabris@kombankinvest.com

INTERNI KONTROLOR

Jasminka Mirčić
tel: (+381 11) 330 8159
e-mail: jasminka.mircic@kombankinvest.com

PORTFOLIO MENADŽER

Predrag Pavićević
tel: (+381 11) 330 8164
e-mail: predrag.pavicevic@kombankinvest.com

DIREKTOR

Vladimir Garić
tel: (+381 11) 330 8310
e-mail: vladimir.garic@kombankinvest.comRADNO VREME
08 - 16h
©2014 Kombank INvest Beograd Powered by