KomBank DEVIZNI FOND
Vrednost IJ RSD 1.022,69
Vrednost IJ EUR 8,63
Neto imovina RSD 19.027.493,72
Neto imovina EUR 160.584,88
Na dan 22.10.2018. arhiva
KomBank NOVČANI FOND
Vrednost IJ 1.354,35
Neto imovina 2.198.286.219,50
Na dan 22.10.2018. arhiva
KomBank IN FOND
Vrednost IJ 935,34
Neto imovina 65.318.931,94
Na dan 22.10.2018. arhiva

Osnivač

Komercijalna banka a.d. Beograd m.br.07737068 je 100% vlasnik i osnivač Društva za upravljanje investicionim fondovima KOMBANK INVEST.

Broj rešenja Komisije za hartije od vrednosti o davanju saglasnosti na kvalifikovano učešće u Društvu za upravljanje 05/-33-8429/06-7 od 31.01.2008.godine.

Osnovni podaci

Komercijalna banka a.d. Beograd
11000 Beograd Svetog Save 14

telefon: +381 11/30 80 100
telex: 12133 COMBANK YU
fax: +381 11/344 13 35 i 344 23 72
SWIFT code KOBBRSBG
REUTERS dealing code KOMB
e-mail: posta@kombank.com
PIB: SR 100001931
Matični broj: 07737068
Šifra delatnosti: 65121
Broj računa: 908-20501-70

Indeksi vrednost %promena
22.10.2018.
Nikkei 22.068,46   -2,42 down    
DAX 11.524,34   -0,26 down    
Dow Jones 25.317,41   -0,50 down    
S&P 500 2.755,88   -0,43 down    
RSS

Commodities vrednost %promena
23.10.2018.
COMEX Gold (USD/t oz.) 1.227,90   0,27 up    
Crude Oil WTI (USD/bbl.) 69,17   0,07 up    

Srednji kurs NBS za 23.10.2018.
evro 118.4105 kurs evra
dolar 10.33431 kurs dolara
funta 133.9182 kurs funte
franak 103.6234 kurs franka


PRODAJNA MESTA
©2014 Kombank INvest Beograd Powered by