KomBank DEVIZNI FOND
Vrednost IJ RSD 1.031,75
Vrednost IJ EUR 8,78
Neto imovina RSD 15.818.451,65
Neto imovina EUR 134.564,31
Na dan 19.2.2020. arhiva
KomBank NOVČANI FOND
Vrednost IJ 1.398,08
Neto imovina 2.828.661.626,69
Na dan 19.2.2020. arhiva
KomBank IN FOND
Vrednost IJ 1.016,18
Neto imovina 57.993.729,87
Na dan 19.2.2020. arhiva

Osnivač

Komercijalna banka a.d. Beograd m.br.07737068 je 100% vlasnik i osnivač Društva za upravljanje investicionim fondovima KOMBANK INVEST.

Broj rešenja Komisije za hartije od vrednosti o davanju saglasnosti na kvalifikovano učešće u Društvu za upravljanje 05/-33-8429/06-7 od 31.01.2008.godine.

Osnovni podaci

Komercijalna banka a.d. Beograd
11000 Beograd Svetog Save 14

telefon: +381 11/30 80 100
telex: 12133 COMBANK YU
fax: +381 11/344 13 35 i 344 23 72
SWIFT code KOBBRSBG
REUTERS dealing code KOMB
e-mail: posta@kombank.com
PIB: SR 100001931
Matični broj: 07737068
Šifra delatnosti: 65121
Broj računa: 908-20501-70

Indeksi vrednost %promena
19.2.2020.
Nikkei 23.479,15   0,34 up    
DAX 13.789,00   0,79 up    
Dow Jones 29.348,03   0,40 up    
S&P 500 3.386,15   0,47 up    
RSS

Commodities vrednost %promena
20.2.2020.
COMEX Gold (USD/t oz.) 1.609,95   -0,11 down    
Crude Oil WTI (USD/bbl.) 53,80   0,58 up    

Srednji kurs NBS za 20.02.2020.
evro 117.5559 kurs evra
dolar 108.8581 kurs dolara
funta 140.5499 kurs funte
franak 110.6721 kurs franka


PRODAJNA MESTA
©2014 Kombank INvest Beograd Powered by