KomBank DEVIZNI FOND
Vrednost IJ RSD 1.069,99
Vrednost IJ EUR 9,10
Neto imovina RSD 18.642.501,85
Neto imovina EUR 158.561,75
Na dan 12/2/2020. arhiva
KomBank NOVČANI FOND
Vrednost IJ 1.414,20
Neto imovina 2.426.875.652,52
Na dan 12/2/2020. arhiva
KomBank IN FOND
Vrednost IJ 954,22
Neto imovina 45.298.312,81
Na dan 12/2/2020. arhiva
KomBank NOVČANI FOND

Rezultati poslovanja

Godišnja stopa prinosa OIF KomBank NOVČANI FOND:

Period obračuna

30.09.2019.

30.06.2019.

31.03.2019.

31.12.2018.

30.09.2018.

30.06.2018.

30.09.2020.

30.06.2020.

31.03.2020.

31.12.2019.

30.09.2019.

30.06.2019.

KomBank NOVČANI FOND

1,72%

1,97%

2,28%

2,45%

2,57 %

2,88 %


Stopa prinosa  OIF KomBank NOVČANI FOND od početka poslovanja:

Period obračuna

05.07.2013.

05.07.2013.

05.07.2013.

05.07.2013.

05.07.2013.

05.07.2013.

30.09.2020.

30.06.2020.

31.03.2020.

31.12.2019.

30.09.2019.

30.06.2019.

KomBank NOVČANI FOND

4,87%

5,00%

5,13%

5,26%

5,39%

5,52%

 

Period obračuna

30.09.2015.

30.09.2020.

KomBank NOVČANI FOND

3,42%

 

Predhodno ostavareni prinosi ne predstavljaju garanciju budućih rezultata. Budući prinosi mogu biti viši ili niži od ranijih.

 

Investicije u fond nisu osigurane kod agencije za osiguranje depozita ili bilo koje druge agencije. Iako fond teži povećanju vrednosti imovine, gubici od investiranja zbog rizika opisanih u prospektu su ipak mogući.

 

Prinos investitora od ulaganja u fond zavisi od prinosa fonda i visine naknada koje investitor plaća prilikom sticanja, odnosno otkupa investicionih jedinica.©2014 Kombank INvest Beograd Powered by