KomBank DEVIZNI FOND
Vrednost IJ RSD 1.027,19
Vrednost IJ EUR 8,74
Neto imovina RSD 15.615.472,39
Neto imovina EUR 132.884,07
Na dan 16.10.2019. arhiva
KomBank NOVČANI FOND
Vrednost IJ 1.388,39
Neto imovina 2.657.442.266,67
Na dan 16.10.2019. arhiva
KomBank IN FOND
Vrednost IJ 963,12
Neto imovina 64.150.472,41
Na dan 16.10.2019. arhiva
KomBank NOVČANI FOND

Rezultati poslovanja

Godišnja stopa prinosa OIF KomBank NOVČANI FOND:

Period obračuna

30.09.2018.

30.06.2018.

31.03.2018.

31.12.2017.

30.09.2017.

30.06.2017.

30.09.2019.

30.06.2019.

31.03.2019.

31.12.2018.

30.09.2018.

30.06.2018.

KomBank NOVČANI FOND

2,57 %

2,88 %

2,87 %

3,36%

3,75%

3,85%


Stopa prinosa  OIF KomBank NOVČANI FOND od početka poslovanja:

Period obračuna

05.07.2013.

05.07.2013.

05.07.2013.

05.07.2013.

05.07.2013.

05.07.2013.

30.09.2019.

30.06.2019.

31.03.2019.

31.12.2018.

30.09.2018.

30.06.2018.

KomBank NOVČANI FOND

5,39%

5,52%

5,64%

5,78%

5,93%

6,05%

 

Period obračuna

30.09.2014.

30.09.2019.

KomBank NOVČANI FOND

4,53%

 

Predhodno ostavareni prinosi ne predstavljaju garanciju budućih rezultata. Budući prinosi mogu biti viši ili niži od ranijih.

 

Investicije u fond nisu osigurane kod agencije za osiguranje depozita ili bilo koje druge agencije. Iako fond teži povećanju vrednosti imovine, gubici od investiranja zbog rizika opisanih u prospektu su ipak mogući.

 

Prinos investitora od ulaganja u fond zavisi od prinosa fonda i visine naknada koje investitor plaća prilikom sticanja, odnosno otkupa investicionih jedinica.©2014 Kombank INvest Beograd Powered by