KomBank DEVIZNI FOND
Vrednost IJ RSD 1.017,22
Vrednost IJ EUR 8,58
Imovina RSD 15.147.834,87
Imovina EUR 127.807,07
Na dan 16.11.2017. arhiva
KomBank NOVČANI FOND
Vrednost IJ 1.311,08
Imovina 1.864.415.901,65
Na dan 16.11.2017. arhiva
KomBank IN FOND
Vrednost IJ 937,30
Imovina 78.717.968,14
Na dan 16.11.2017. arhiva

Nadzorni odbor

Kratki biografski podaci o članovima Nadzornog odbora i direktoru

1. Alexander Picker – predsednik Nadzornog odbora - je menadžer sa bogatim međunarodnim iskustvom u bankarskom sektoru. Školovao se na Univerzitetu u Salzburgu, govori 10 jezika (između ostalih engleski, ruski, srpski, poljski), a bankarsku karijeru je počeo 1989. u Beču. Bio je angažovan u odborima banaka u Poljskoj i Rusiji i na poziciji predsednika izvršnog odbora u bankama u Kazahstanu, Sloveniji, Srbiji, Bosni i Hercegovini i Austriji.
 
U svojoj profesionalnoj karijeri sa uspehom je radio na poslovima restrukturiranja banaka u nevolji, planiranju, implementaciji i održavanju poslovnih procesa u oblastima korporativnih poslova i trezora, poslova sa stanovništvom i privredom, kredita, upravljanja rizicima, IT operacija. Specijalizovao se za upravljanje krizama i  operativno spajanje kompanija.
 
Čest je govornik na međunarodnim konferencijama.
 
Na poziciji predsednika Izvršnog odbora Komercijalne banke je od decembra 2015. godine.

2. Dejan Tešić – član Nadzornog odbora –stekao je obrazovanje u Srbiji, a ekspertska znanja na univerzitetima u Hong Kongu, Italiji i Velikoj Britaniji, kroz executive education programe. Poseduje diplomu magistra tehničkih nauka i doktora ekonomskih nauka. U poslednjih dvadeset godina je bio angažovan na najvišim pozicijama u vodećim finansijskim institucijama u Srbiji gde je bio zadužen za neke od ključnih aspekata poslovanja ovih banaka, naročito u segmentu poslovanja sa stanovništvom, kao što su uvođenje i razvoj kartičnog poslovanja, upravljanje portfolijom i projektima, sponzorstvo nad projektima, organizaciono i procesno restrukturiranje i upravljanje poslovnom mrežom. Trenutno je član Izvršnog odbora Komercijalne banke.

3. Miroslav Perić – član Nadzornog odbora – magistar ekonomskih nauka iz oblasti računovodstva i revizije. Ima preko 26 godina radnog iskustva iz oblasti finansija, revizije, interne revizije i generalnog menadžmenta. Poseduje sertifikate Revizora, Ovlašćenog revizora, Ovlašćenog internog revizora, Ovlašćenog računovođe, Ovlašćenog javnog računovođe i eksperta za eksternu ocene kvaliteta rada interne revizije. U dosadašnjoj karijeri bio je direktor za savetodavne usluge u KPMG d.o.o., Finansijski direktor grupe MPC Holding, generalni direktor Interne revizije u NBS, Direktor finansija i računovodstva u Metro Cash & Carry d.o.o. Srbija, generalni direktor MK grupe, Izvršni direktor za finansije Dunav osiguranja, Rukovodilac konsaltinga i revizije u Deloitte d.o.o. Beograd. Bio je član Nadzornog odbora „Komercijalne banke“ a.d. Beograd, član Upravnog odbora dobrovoljnog penzionog fonda „Dunav penzije“ a.d, član Upravnog odbora „Kosig Dunav osiguranje“ a.d. iz Banja Luke, predsednik Investicionog odbora kompanije Dunav, predsednik Skupštine akcionara Dunav Stockbroker b.d.o. Beograd, predsednik Skupštine akcionara M & V Investments b.d.o. Beograd. Pored toga obavlja dužnost predsednika komisije za sprovođenje ispita, obuku i kontinuirano profesionalno usavršavanje za ovlašćene interne revizore pri Komori ovlašćenih revizora. Trenutno je član Izvršnog odbora Komercijalne banke a.d.

DIREKTOR DRUŠTVA - Vladimir Garić, diplomirani ekonomista - Ekonomski fakultet u Beogradu. Poseduje licencu brokera od 1996. godine i više od dvadeset godina iskustva na poslovima sa hartijama od vrednosti. Aktivno učestvovao u kreiranju i uključivanju novih tržišnih materijala na finansijsko tržište Republike Srbije. Preko deset godina je na upravljačkim pozicijama, a pre imenovanja na funkciju direktora Društva, obavljao je poslove direktora Ovlašćene banke – Komercijalne banke a.d. Beograd.


Indeksi vrednost %promena
16.11.2017.
Nikkei 22.396,80   0,20 up    
DAX 13.047,22   0,55 up    
Dow Jones 23.458,36   0,80 up    
S&P 500 2.585,64   0,82 up    
RSS

Commodities vrednost %promena
17.11.2017.
COMEX Gold (USD/t oz.) 1.282,10   0,31 up    
Crude Oil WTI (USD/bbl.) 55,34   0,36 up    

Srednji kurs NBS za 17.11.2017.
evro 118.4779 kurs evra
dolar 100.3285 kurs dolara
funta 132.7632 kurs funte
franak 101.0472 kurs franka


PRODAJNA MESTA
©2014 Kombank INvest Beograd Powered by