KomBank DEVIZNI FOND
Vrednost IJ RSD 1.018,96
Vrednost IJ EUR 8,60
Neto imovina RSD 16.747.321,77
Neto imovina EUR 141.327,01
Na dan 22.1.2018. arhiva
KomBank NOVČANI FOND
Vrednost IJ 1.320,67
Neto imovina 1.572.503.399,40
Na dan 22.1.2018. arhiva
KomBank IN FOND
Vrednost IJ 938,67
Neto imovina 66.142.948,80
Na dan 22.1.2018. arhiva

Nadzorni odbor

Kratki biografski podaci o članovima Nadzornog odbora i direktoru

1. Miroslav Perić – predsednik Nadzornog odbora – magistar ekonomskih nauka iz oblasti računovodstva i revizije. Ima preko 26 godina radnog iskustva iz oblasti finansija, revizije, interne revizije i generalnog menadžmenta. Poseduje sertifikate Revizora, Ovlašćenog revizora, Ovlašćenog internog revizora, Ovlašćenog računovođe, Ovlašćenog javnog računovođe i eksperta za eksternu ocene kvaliteta rada interne revizije. U dosadašnjoj karijeri bio je direktor za savetodavne usluge u KPMG d.o.o., Finansijski direktor grupe MPC Holding, generalni direktor Interne revizije u NBS, Direktor finansija i računovodstva u Metro Cash & Carry d.o.o. Srbija, generalni direktor MK grupe, Izvršni direktor za finansije Dunav osiguranja, Rukovodilac konsaltinga i revizije u Deloitte d.o.o. Beograd. Bio je član Nadzornog odbora „Komercijalne banke“ a.d. Beograd, član Upravnog odbora dobrovoljnog penzionog fonda „Dunav penzije“ a.d, član Upravnog odbora „Kosig Dunav osiguranje“ a.d. iz Banja Luke, predsednik Investicionog odbora kompanije Dunav, predsednik Skupštine akcionara Dunav Stockbroker b.d.o. Beograd, predsednik Skupštine akcionara M & V Investments b.d.o. Beograd. Pored toga obavlja dužnost predsednika komisije za sprovođenje ispita, obuku i kontinuirano profesionalno usavršavanje za ovlašćene interne revizore pri Komori ovlašćenih revizora. Trenutno je član Izvršnog odbora Komercijalne banke a.d.

2. Dejan Tešić – član Nadzornog odbora –stekao je obrazovanje u Srbiji, a ekspertska znanja na univerzitetima u Hong Kongu, Italiji i Velikoj Britaniji, kroz executive education programe. Poseduje diplomu magistra tehničkih nauka i doktora ekonomskih nauka. U poslednjih dvadeset godina je bio angažovan na najvišim pozicijama u vodećim finansijskim institucijama u Srbiji gde je bio zadužen za neke od ključnih aspekata poslovanja ovih banaka, naročito u segmentu poslovanja sa stanovništvom, kao što su uvođenje i razvoj kartičnog poslovanja, upravljanje portfolijom i projektima, sponzorstvo nad projektima, organizaciono i procesno restrukturiranje i upravljanje poslovnom mrežom. Trenutno je član Izvršnog odbora Komercijalne banke.

DIREKTOR DRUŠTVA - Vladimir Garić, diplomirani ekonomista - Ekonomski fakultet u Beogradu. Poseduje licencu brokera od 1996. godine i više od dvadeset godina iskustva na poslovima sa hartijama od vrednosti. Aktivno učestvovao u kreiranju i uključivanju novih tržišnih materijala na finansijsko tržište Republike Srbije. Preko deset godina je na upravljačkim pozicijama, a pre imenovanja na funkciju direktora Društva, obavljao je poslove direktora Ovlašćene banke – Komercijalne banke a.d. Beograd.


Indeksi vrednost %promena
22.1.2018.
Nikkei 24.124,15   1,29 up    
DAX 13.463,69   0,22 up    
Dow Jones 26.214,60   0,55 up    
S&P 500 2.832,97   0,81 up    
RSS

Commodities vrednost %promena
23.1.2018.
COMEX Gold (USD/t oz.) 1.332,79   0,07 up    
Crude Oil WTI (USD/bbl.) 63,42   0,08 up    

Srednji kurs NBS za 23.01.2018.
evro 118.6310 kurs evra
dolar 96.7311 kurs dolara
funta 135.2383 kurs funte
franak 100.5603 kurs franka


PRODAJNA MESTA
©2014 Kombank INvest Beograd Powered by