KomBank DEVIZNI FOND
Vrednost IJ RSD 1.069,44
Vrednost IJ EUR 9,10
Neto imovina RSD 18.593.964,29
Neto imovina EUR 158.138,70
Na dan 10/20/2020. arhiva
KomBank NOVČANI FOND
Vrednost IJ 1.411,83
Neto imovina 2.453.648.193,18
Na dan 10/20/2020. arhiva
KomBank IN FOND
Vrednost IJ 947,86
Neto imovina 46.789.082,86
Na dan 10/20/2020. arhiva
KomBank DEVIZNI FOND

Rezultati poslovanja

Godišnja stopa prinosa OIF KomBank DEVIZNI FOND:

Period obračuna

30.09.2019.

30.06.2019.

31.03.2019.

31.12.2018.

30.09.2018.

30.09.2020.

30.06.2020.

31.03.2020.

31.12.2019.

30.09.2019.

KomBank DEVIZNI FOND

4,14%

4,18%

1,14%

0,79%

0,51%Stopa prinosa OIF KomBank DEVIZNI FOND od početka poslovanja:

Period obračuna

12.12.2014.

12.12.2014.

12.12.2014.

12.12.2014.

12.12.2014.

30.09.2020.

30.06.2020.

31.03.2020.

31.12.2019.

30.09.2019.

KomBank DEVIZNI FOND

1,16%

1,19%

0,61%

0,59%

0,55%

 

Stopa prinosa OIF KomBank DEVIZNI FOND za poslednjih pet godina:

Period obračuna

30.09.2015.

30.09.2020.

KomBank DEVIZNI FOND

1,41%

 

Predhodno ostavreni prinosi ne predstavljaju garanciju budućih rezultata. Budući prinosi mogu biti viši ili niži od ranijih.

Investicije u fond nisu osigurane kod agencije za osiguranje depozita ili bilo koje druge agencije. Iako fond teži povećanju vrednosti imovine, gubici od investiranja zbog rizika opisanih u prospektu su ipak mogući.

Prinos investitora od ulaganja u fond zavisi od prinosa fonda i visine naknada koje investitor plaća prilikom sticanja, odnosno otkupa investicionih jedinica.

 ©2014 Kombank INvest Beograd Powered by