KomBank DEVIZNI FOND
Vrednost IJ RSD 1.032,82
Vrednost IJ EUR 8,79
Neto imovina RSD 17.081.801,79
Neto imovina EUR 145.370,85
Na dan 26.3.2020. arhiva
KomBank NOVČANI FOND
Vrednost IJ 1.400,58
Neto imovina 2.178.397.651,12
Na dan 26.3.2020. arhiva
KomBank IN FOND
Vrednost IJ 908,67
Neto imovina 39.654.565,27
Na dan 26.3.2020. arhiva
KomBank DEVIZNI FOND

Rezultati poslovanja

Godišnja stopa prinosa OIF KomBank DEVIZNI FOND:

Period obračuna

31.12.2018.

30.09.2018.

30.06.2018.

31.03.2018.

31.12.2017

31.12.2019.

30.09.2019.

30.06.2019.

31.03.2019.

31.12.2018.

KomBank DEVIZNI FOND

0,79%

0,51%

0,72%

0,22%

0,34%Stopa prinosa OIF KomBank DEVIZNI FOND od početka poslovanja:

Period obračuna

12.12.2014.

12.12.2014.

12.12.2014.

12.12.2014.

12.12.2014.

31.12.2019.

30.09.2019.

30.06.2019.

31.03.2019.

31.12.2018.

KomBank DEVIZNI FOND

0,59%

0,55%

0,54%

0,49%

0,54%

 

Stopa prinosa OIF KomBank DEVIZNI FOND za poslednjih pet godina:

Period obračuna

31.12.2014.

31.12.2019.

KomBank DEVIZNI FOND

0,79%

 

Predhodno ostavreni prinosi ne predstavljaju garanciju budućih rezultata. Budući prinosi mogu biti viši ili niži od ranijih.

Investicije u fond nisu osigurane kod agencije za osiguranje depozita ili bilo koje druge agencije. Iako fond teži povećanju vrednosti imovine, gubici od investiranja zbog rizika opisanih u prospektu su ipak mogući.

Prinos investitora od ulaganja u fond zavisi od prinosa fonda i visine naknada koje investitor plaća prilikom sticanja, odnosno otkupa investicionih jedinica.©2014 Kombank INvest Beograd Powered by