KomBank DEVIZNI FOND
Vrednost IJ RSD 1.024,66
Vrednost IJ EUR 8,69
Neto imovina RSD 16.594.600,76
Neto imovina EUR 140.737,17
Na dan 24.6.2019. arhiva
KomBank NOVČANI FOND
Vrednost IJ 1.378,40
Neto imovina 2.558.439.660,59
Na dan 24.6.2019. arhiva
KomBank IN FOND
Vrednost IJ 939,23
Neto imovina 65.141.931,14
Na dan 24.6.2019. arhiva
KomBank DEVIZNI FOND

Portfolio menadžer

Kratki biografski podaci o portfolio menadžeru Predragu Pavićeviću

Portfolio menadžer fonda je Predrag Pavićević, diplomirani pravnik sa položenim pravosudnim ispitom i dugogodišnjim iskustvom u finansijskom sektoru. Rukovodio je odeljenjem kontrole sektora sredstava u Hypo Alpe Adria banci. Licencu i dozvolu Komisije za hartije od vrednosti za obavljanje poslova portfolio menadžera broj P-7-2-1/06 dobio je 24.04.2008.godine. Od 2008.godine, aktivno upravlja imovinom investicionih i penzionih fondova različitih struktura na teritoriji Republike Srbije. Upravljao je investicionim fondovima Delta Investments-a, Hypo Alpe Adria banke i Ilirika Investments.

©2014 Kombank INvest Beograd Powered by