KomBank DEVIZNI FOND
Vrednost IJ RSD 1.069,44
Vrednost IJ EUR 9,10
Neto imovina RSD 18.593.964,29
Neto imovina EUR 158.138,70
Na dan 10/20/2020. arhiva
KomBank NOVČANI FOND
Vrednost IJ 1.411,83
Neto imovina 2.453.648.193,18
Na dan 10/20/2020. arhiva
KomBank IN FOND
Vrednost IJ 947,86
Neto imovina 46.789.082,86
Na dan 10/20/2020. arhiva
KomBank DEVIZNI FOND

Prodajna mesta

Sve informacije o ulaganju u investicione fondove kao i informacije o zaključivanju ugovora o pristupanju fondu mogu se dobiti u prostorijama Društva u Ulici Kralja Petra 19, 11000 Beograd svakim radnim danom od 08 do 16 časova, putem e-maila info@kombankinvest.com ili telefonom +381 11 330 8159

Zaključivanje ugovora o pristupanju kao i prodaju investicionih jedinica moguće je obaviti i u sledećim ekspoziturama/filijalama Komercijalne banke ad Beograd:
Spisak filijala i ekspozitura Komercijalne banke u kojima se mogu zaključiti Ugovori o pristupanju
investicionim fondovima i dati nalozi za prodaju (otkup) investicionih jedinica©2014 Kombank INvest Beograd Powered by