KomBank DEVIZNI FOND
Vrednost IJ RSD 1.107,74350
Vrednost IJ EUR 9,45116
Neto imovina RSD 528.547.788,04
Neto imovina EUR 4.509.520,23
Na dan 9/25/2023. arhiva
KomBank NOVČANI FOND
Vrednost IJ 1.520,96790
Neto imovina 2.373.559.498,36
Na dan 9/25/2023. arhiva
KomBank IN FOND
Vrednost IJ RSD 1.110,89290
Vrednost IJ EUR 9,47803
Neto imovina RSD 107.289.774,62
Neto imovina EUR 915.386,31
Na dan 9/25/2023. arhiva
25.08.2023.
Odluka o izboru ekternog revizora
Poštovani klijenti, na sednici Skupštine društva, održane 24.08.2023 godine, usvojena je Odluka o izboru eksternog revizora Društva za upravljanje UCITS fondom KOMBANK INVEST a.d. Beograd i fondova kojima ono upravlja za 2023 godinu. Za eksternog revizora izabrana je revizorska firma „KPMG“ doo iz Beograda.
11.08.2023.
Obaveštenje članovima
Obaveštenje članovima da su objavljeni inovirani Prospekti, Pravila i Ključne informacija fondova sa podacima na dan 30.06.2023 godine.
03.07.2023.
Stope prinosa KomBank NOVČANOG FONDA
Godišnja stopa prinosa fonda za period od 30.06.2022. do 30.06.2023. iznosi 4,03%
Stopa prinosa fonda od početka poslovanja (od 05.07.2013. do 30.06.2023.) iznosi 4,18%
Stopa prinosa fonda za period od pet godina (od 30.06.2018. do 30.06.2023.) iznosi 2,34%.
03.07.2023.
Stopa prinosa KomBank DEVIZNOG FONDA
Godišnja stopa prinosa fonda za period od 30.06.2022. do 30.06.2023. iznosi 1,55%
Stopa prinosa fonda od početka poslovanja (od 12.12.2014. do 30.06.2023.) iznosi 1,60%
Stopa prinosa fonda za period od pet godina (od 30.06.2018. do 30.06.2023.) iznosi 1,73%.
03.07.2023.
Stope prinosa KomBank IN FONDA
Godišnja stopa prinosa fonda za period od 30.06.2022. do 30.06.2023. iznosi 7,05%
Stopa prinosa fonda od početka poslovanja (od 27.05.2008. do 30.06.2023.) iznosi 0,59%
Stopa prinosa fonda za period od pet godina (od 30.06.2018. do 30.06.2023.) iznosi 3,32%.
15.03.2023.
Greška u obračunima vrednosti investicionih jedinica UCITS KOMBANK DEVIZNI FOND

Obaveštavamo Vas da je dana 15.03.2023.godine utvrđeno da je nastala greška u obračunima vrednosti investicionih jedinica UCITS KOMBANK DEVIZNI FOND.

U obračunima vrednosti investicionih jedinica UCITS KOMBANK DEVIZNOG FONDA naknada Depozitara za dane od 08.03.-14.03.2023. godine nije obračunata u odgovarajućem procentu. Nakon izvršenih korekcija naknade Depozitara,  Društvo je usaglasilo nove obračune neto vrednosti imovine fonda kao i  vrednost investicionih jedinica sa Depozitarom.

Članovima fonda koji su izvršili uplatu u navedenom periodu je pripisan ispravan broj investicionih jedinica.

U navedenom periodu nije bilo podnetih naloga za otkup investicionih jedinica.

Datum

Vrednost IJ pre korekcije

Vrednost IJ posle korekcije

08.03.2023

1,093.97657

1.093,97729

09.03.2023

1,093.92701

1.093,92845

10.03.2023

1,093.94534

1.093,94752

11.03.2023

1,094.00869

1.094,01160

12.03.2023

1,094.05044

1.094,05407

13.03.2023

1,094.09201

1.094,09636

 

Društvo je pisanim putem obavestilo Komisiju za hartije od vrednosti o razlozima i preduzetim korektivnim merama.

05.01.2023.
Stope prinosa KomBank IN FONDA
Godišnja stopa prinosa fonda za period od 31.12.2021. do 31.12.2022. iznosi 1,38%
Stopa prinosa fonda od početka poslovanja (od 27.05.2008. do 31.12.2022.) iznosi 0,10%
Stopa prinosa fonda za period od pet godina (od 31.12.2017. do 31.12.2022.) iznosi 1,73%.
05.01.2023.
Stope prinosa KomBank NOVČANOG FONDA
Godišnja stopa prinosa fonda za period od 31.12.2021. do 31.12.2022. iznosi 2,67%
Stopa prinosa fonda od početka poslovanja (od 05.07.2013. do 31.12.2022.) iznosi 4,16%
Stopa prinosa fonda za period od pet godina (od 31.12.2017. do 31.12.2022.) iznosi 2,26%.
05.01.2023.
Stopa prinosa KomBank DEVIZNOG FONDA
Godišnja stopa prinosa fonda za period od 31.12.2021. do 31.12.2022. iznosi 0,60%
Stopa prinosa fonda od početka poslovanja (od 12.12.2014. do 31.12.2022.) iznosi 1,58%
Stopa prinosa fonda za period od pet godina (od 31.12.2017. do 31.12.2022.) iznosi 1,58%.
01.07.2022.
Stope prinosa KomBank IN FONDA
Godišnja stopa prinosa fonda za period od 30.06.2021. do 30.06.2022. iznosi 4,20%
Stopa prinosa fonda od početka poslovanja (od 27.05.2008. do 30.06.2022.) iznosi 0,14%
Stopa prinosa fonda za period od pet godina (od 30.06.2017. do 30.06.2022.) iznosi 2,06%.
01.07.2022.
Stope prinosa KomBank NOVČANOG FONDA
Godišnja stopa prinosa fonda za period od 30.06.2021. do 30.06.2022. iznosi 1,57%
Stopa prinosa fonda od početka poslovanja (od 05.07.2013. do 30.06.2022.) iznosi 4,19%
Stopa prinosa fonda za period od pet godina (od 30.06.2017. do 30.06.2022.) iznosi 2,31%.
01.07.2022.
Stopa prinosa KomBank DEVIZNOG FONDA
Godišnja stopa prinosa fonda za period od 30.06.2021. do 30.06.2022. iznosi 0,02%
Stopa prinosa fonda od početka poslovanja (od 14.12.2014. do 30.06.2022.) iznosi 1,09%
Stopa prinosa fonda za period od pet godina (od 30.06.2017. do 30.06.2022.) iznosi 0,97%.
15.04.2022.
Obaveštenje o sprovedenoj korekciji obračuna vrednosti IJ KOMBANK DEVIZNOG FONDA
Obaveštavamo Vas da je došlo do greške prilikom obračuna vrednosti IJ KOMBANK DEVIZNOG FONDA u periodu od 07.04.2022. do 13.04.2022. godine. Do greške je došlo usled pogrešnog vrednovanja obveznice po amortizovanoj vrednosti od strane Društva i depozitara. U navedenom periodu nije bilo uplaćenih, odnosno isplaćenih sredstava članovima fonda.

Društvo za upravljanje je izvršilo korekciju obračuna vrednosti investicionih jedinica KOMBANK DEVIZNOG FONDA i usaglasilo obračune sa depozitarom:

Datum

Pogrešna vrednost IJ

Korigovana vrednost IJ

07.04.2022.

1.087,25953

1.087,25951

08.04.2022.

1.087,28675

1.087,28668

09.042022.

1.087,29340

1.087,29331

10.04.2022.

1.087,30010

1.087,29997

11.04.2022.

1.087,28072

1.087,28056

12.04.2022.

1.087,27262

1.087,27243

13.04.2022.

1.087,53071

1.087,53048


Društvo je pisanim putem obavestilo Komisiju za hartije od vrednosti o razlozima i preduzetim korektivnim merama.
04.01.2022.
Stope prinosa KomBank IN FONDA
Godišnja stopa prinosa fonda za period od 31.12.2020. do 31.12.2021. iznosi 5,04%
Stopa prinosa fonda od početka poslovanja (od 27.05.2008. do 31.12.2021.) iznosi 0,00%
Stopa prinosa fonda za period od pet godina (od 31.12.2016. do 31.12.2021.) iznosi 1,92%.
04.01.2022.
Stope prinosa KomBank NOVČANOG FONDA
Godišnja stopa prinosa fonda za period od 31.12.2020. do 31.12.2021. iznosi 1,33%
Stopa prinosa fonda od početka poslovanja (od 05.07.2013. do 31.12.2021.) iznosi 4,34%
Stopa prinosa fonda za period od pet godina (od 31.12.2016. do 31.12.2021.) iznosi 2,54%.
04.01.2022.
Stopa prinosa KomBank DEVIZNOG FONDA
Godišnja stopa prinosa fonda za period od 31.12.2020. do 31.12.2021. iznosi 1,54%
Stopa prinosa fonda od početka poslovanja (od 14.12.2014. do 31.12.2021.) iznosi 1,19%
Stopa prinosa fonda za period od pet godina (od 31.12.2016. do 31.12.2021.) iznosi 0,62%.
13.08.2021.
Odluka o izboru ekternog revizora
Poštovani klijenti, na sednici Skupštine društva, održane 12.08.2021 godine, usvojena je Odluka o izboru ekternog revizora Društva za upravljanje UCITS fondom KOMBANK INVEST a.d. Beograd i fondova kojima ono upravlja za 2021 godinu. Za eksternog revizora izabrana je revizorsko konsultantska firma „PKF“ doo iz Beograda.
30.07.2021.
Obaveštenje članovima
Obaveštenje članovima o inoviranju Prospekata, Pravila i Ključnih informacija fondova sa podacima na dan 30.06.2021 godine.
06.07.2021.
Obaveštenje članovima
Od ovoga meseca možete u delu sajta koji se odnosi na fondove da pratite i mesečne izveštaje o poslovanju fondova.
02.07.2021.
Stope prinosa KomBank IN FONDA
Godišnja stopa prinosa fonda za period od 30.06.2020. do 30.06.2021. iznosi 3,04%
Stopa prinosa fonda od početka poslovanja (od 27.05.2008. do 30.06.2021.) iznosi -0,16%
Stopa prinosa fonda za period od pet godina (od 30.06.2016. do 30.06.2021.) iznosi 4,37%.
02.07.2021.
Stope prinosa KomBank NOVČANOG FONDA
Godišnja stopa prinosa fonda za period od 30.06.2020. do 30.06.2021. iznosi 1,28%
Stopa prinosa fonda od početka poslovanja (od 05.07.2013. do 30.06.2021.) iznosi 4,53%
Stopa prinosa fonda za period od pet godina (od 30.06.2016. do 30.06.2021.) iznosi 2,83%.
02.07.2021.
Stopa prinosa KomBank DEVIZNOG FONDA
Godišnja stopa prinosa fonda za period od 30.06.2020. do 30.06.2021. iznosi 1,64%
Stopa prinosa fonda od početka poslovanja (od 14.12.2014. do 30.06.2021.) iznosi 1,26%
Stopa prinosa fonda za period od pet godina (od 30.06.2016. do 30.06.2021.) iznosi 0,76%.
05.01.2021.
Stope prinosa KomBank IN FONDA
Godišnja stopa prinosa fonda za period od 31.12.2019. do 31.12.2020. iznosi -4.21%
Stopa prinosa fonda od početka poslovanja (od 27.05.2008. do 31.12.2020.) iznosi -0,39%
Stopa prinosa fonda za period od pet godina (od 31.12.2015. do 31.12.2020.) iznosi 4,63%.
05.01.2021.
Stope prinosa KomBank NOVČANOG FONDA
Godišnja stopa prinosa fonda za period od 31.12.2019. do 31.12.2020. iznosi 1,53%
Stopa prinosa fonda od početka poslovanja (od 05.07.2013. do 31.12.2020.) iznosi 4,75%
Stopa prinosa fonda za period od pet godina (od 31.12.2015. do 31.12.2020.) iznosi 3,19%.
05.01.2021.
Stopa prinosa KomBank DEVIZNOG FONDA
Godišnja stopa prinosa fonda za period od 31.12.2019. do 31.12.2020. iznosi 3,92%
Stopa prinosa fonda od početka poslovanja (od 14.12.2014. do 31.12.2020.) iznosi 1,13%
Stopa prinosa fonda za period od pet godina (od 31.12.2015. do 31.12.2020.) iznosi 1,09%.
06.11.2020.
Obaveštenje o korekciji obračuna vrednosti imovine KOMBANK DEVIZNOG FONDA
Obaveštavamo članove fonda - investitore da je Društvo za upravljanje UCITS fondom KOMBANK INVEST AD BEOGRAD (u daljem tekstu:Društvo) dana 06.11.2020. godine izvršilo korekciju u obračunima vrednosti imovine KomBank DEVIZNOG FONDA za period 03.11.2020. – 04.11.2020.godine.

Ispravka se odnosila na vrednovanјe potraživanja po osnovu a-vista kamate na tekućem računu u valuti Eur.

Društvo je izvršilo korekciju obračuna vrednosti imovine Deviznog fonda za navedene dane i isti su usaglašeni sa obračunom depozitne banke.

U navedenom peridu nije bilo ni prodaje ni otkupa ivesticionih jedinica Deviznog fonda.

Društvo je o nastaloj grešci i izvršenim korekcijama, pisanim putem obavestilo Komisiju za hartije od vrednosti.
05.11.2020.
Promena poslovnog imena
U skladu sa Zakonom o otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom, Kombank Invest je u Agenciju za privredne registe registrovao promenu poslovnog imena.
- Rešenje APR
29.10.2020.
Rešenje o odobrenju Prospekata, Pravila i Ključnih informacija
Dana 23.10.2020. godine, Komisija za hartije od vrednosti RS donela je Rešenja o odobrenju izmena Prospekata, Pravila i Ključnih informacija za UCITS KOMBANK NOVČANI FOND, UCITS KOMBANK IN FOND i UCITS KOMBANK DEVIZNI FOND.
- Rešenje IN fond Prospekt Pravila Ključne info,
- Rešenje Devizni fond Prospekt Pravila Ključne info,
- Rešenje Novčani fond Prospekt Pravila Ključne info
29.10.2020.
Obaveštenje članovima
Obaveštenje članovima fondova o značajnim promenama Prospekta, Pravila i Ključnih informacija
29.10.2020.
Rešenje o saglasnosti
Rešenje o davanju prethodne saglasnosti na izmene Statuta Društva za upravljanje UCITS fondom KOMBANK INVEST ad.
01.10.2020.
Stope prinosa KomBank IN FONDA
Godišnja stopa prinosa fonda za period od 30.09.2019. do 30.09.2020. iznosi -1,74%
Stopa prinosa fonda od početka poslovanja (od 27.05.2008. do 30.09.2020.) iznosi -0,43%
Stopa prinosa fonda za period od pet godina (od 30.09.2015. do 30.09.2020.) iznosi 5,42%.
01.10.2020.
Stope prinosa KomBank NOVČANOG FONDA
Godišnja stopa prinosa fonda za period od 30.09.2019. do 30.09.2020. iznosi 1,72%
Stopa prinosa fonda od početka poslovanja (od 05.07.2013. do 30.09.2020.) iznosi 4,87%
Stopa prinosa fonda za period od pet godina (od 30.09.2015. do 30.09.2020.) iznosi 3,42%.
01.10.2020.
Stopa prinosa KomBank DEVIZNOG FONDA
Godišnja stopa prinosa fonda za period od 30.09.2019. do 30.09.2020. iznosi 4,14%
Stopa prinosa fonda od početka poslovanja (od 14.12.2014. do 30.09.2020.) iznosi 1,16%
Stopa prinosa fonda za period od pet godina (od 30.09.2015. do 30.09.2020.) iznosi 1,41%.
01.07.2020.
Stope prinosa KomBank IN FONDA
Godišnja stopa prinosa fonda za period od 30.06.2019. do 30.06.2020. iznosi 0,62%
Stopa prinosa fonda od početka poslovanja (od 27.05.2008. do 30.06.2020.) iznosi -0,42%
Stopa prinosa fonda za period od pet godina (od 30.06.2015. do 30.06.2020.) iznosi 5,30%.
01.07.2020.
Stope prinosa KomBank NOVČANOG FONDA
Godišnja stopa prinosa fonda za period od 30.06.2019. do 30.06.2020. iznosi 1,97%
Stopa prinosa fonda od početka poslovanja (od 05.07.2013. do 30.06.2020.) iznosi 5,0%
Stopa prinosa fonda za period od pet godina (od 30.06.2015. do 30.06.2020.) iznosi 3,65%.
01.07.2020.
Stopa prinosa KomBank DEVIZNOG FONDA
Godišnja stopa prinosa fonda za period od 30.06.2019. do 30.06.2020. iznosi 4,18%
Stopa prinosa fonda od početka poslovanja (od 14.12.2014. do 30.06.2020.) iznosi 1,19%
Stopa prinosa fonda za period od pet godina (od 30.06.2015. do 30.06.2020.) iznosi 1,49%.
12.05.2020.
Puno radno vreme
Poštovani,

Obaveštavamo Vas da od 11.05.2020 godine Kombank Invest radi punim radnim vremenom u sedištu firme Beograd, Kralja Petra br. 19.

Radno vreme je ponedeljak - petak u periodu od 8-16h.

Sva obaveštenja možete dobiti na e-mail adresu info@kombankinvest.com ili pozivom na telefone naznačene na sajtu.
25.04.2020.
Počinju sa radom privremeno zatvorene ekspoziture
Poštovani,

Od ponedeljka, 27.04.2020. godine ponovo počinju sa radom privremeno zatvorene ekspoziture Komercijalne banke AD Beograd koje su ovlašćene za prodaju i otkup investicionih jedinica fondova kojima upravlja DZU Kombank Invest:

Beograd, Kralja Petra 19
Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 10a (YU Biznis)

Vaše zahteve za prodaju investicionih jedinica, kao i sva pitanja, možete upućivati na našu registrovanu e-mail adresu info@kombankinvest.com.
07.04.2020.
Privremeno zatvaranje ekspozitura
Poštovani,
Za vreme trajanja vanrednog stanja od 04.04.2020. godine privremeno se zatvaraju sledeće ekspoziture Komercijalne banke koje su ovlašćene za prodaju i otkup investicionih jedinica fondova kojima upravlja DZU Kombank Invest.

Beograd, Kralja Petra 19
Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 10a (YU Biznis)
Niš, Trg kralja Aleksandra 2 (PC Aleksandrija)
Užice, Petra Ćelovića 4

Vaše zahteve za prodaju investicionih jedinica, kao i sva pitanja, možete upućivati na našu registrovanu e-mail adresu info@kombankinvest.com.
02.04.2020.
Stope prinosa KomBank IN FONDA
Godišnja stopa prinosa fonda za period od 31.03.2019. do 31.03.2020. iznosi -1,23%
Stopa prinosa fonda od početka poslovanja (od 27.05.2008. do 31.03.2020.) iznosi -0,75%
Stopa prinosa fonda za period od pet godina (od 31.03.2015. do 31.03.2020.) iznosi 5,61%.
02.04.2020.
Stope prinosa KomBank NOVČANOG FONDA
Godišnja stopa prinosa fonda za period od 31.12.2018. do 31.12.2019. iznosi 2,28%
Stopa prinosa fonda od početka poslovanja (od 05.07.2013. do 31.03.2020.) iznosi 5,13%
Stopa prinosa fonda za period od pet godina (od 31.03.2015. do 31.03.2020.) iznosi 3,93%.
02.04.2020.
Stopa prinosa KomBank DEVIZNOG FONDA
Godišnja stopa prinosa fonda za period od 31.03.2019. do 31.03.2020. iznosi 1,14%
Stopa prinosa fonda od početka poslovanja (od 14.12.2014. do 31.03.2020.) iznosi 0,61%
Stopa prinosa fonda za period od pet godina (od 31.03.2015. do 31.03.2020.) iznosi 0,97%.
23.03.2020.
Mere vanrednog stanja
Poštovani članovi fonda,

Kako se mere vanrednog stanja u Republici Srbiji ubrzano menjanju i dalje pooštravaju, ovim putem vas obaveštavamo da zahteve za prodaju investicionih jedinica kao i sva vaša pitanja, upućujete isključivo na našu registrovanu e-mail adresu info@kombankinvest.com

03.01.2020.
Stope prinosa KomBank IN FONDA
Godišnja stopa prinosa fonda za period od 31.12.2018. do 31.12.2019. iznosi 6,33%
Stopa prinosa fonda od početka poslovanja (od 27.05.2008. do 31.12.2019.) iznosi -0,05%
Stopa prinosa fonda za period od pet godina (od 31.12.2014. do 31.12.2019.) iznosi 7,60%.
03.01.2020.
Stope prinosa KomBank NOVČANOG FONDA
Godišnja stopa prinosa fonda za period od 31.12.2018. do 31.12.2019. iznosi 2,45%
Stopa prinosa fonda od početka poslovanja (od 05.07.2013. do 31.12.2019.) iznosi 5,26%
Stopa prinosa fonda za period od pet godina (od 31.12.2014. do 31.12.2019.) iznosi 4,26%.
03.01.2020.
Stopa prinosa KomBank DEVIZNOG FONDA
Godišnja stopa prinosa fonda za period od 31.12.2018. do 31.12.2019. iznosi 0,79%
Stopa prinosa fonda od početka poslovanja (od 14.12.2014. do 31.12.2019.) iznosi 0,59%
Stopa prinosa fonda za period od pet godina (od 31.12.2014. do 31.12.2019.) iznosi 0,79%.
07.10.2019.
Rešenje o odobrenju Prospekata i Skraćenih prospekata
Dana 03.10.2019. godine, Komisija za hartije od vrednosti RS donela je Rešenja o o odobrenju izmena prospekata i skrećenih prospekata KomBank Deviznog i In fonda
- Rešenje o odobrenju izmena Prospekta i skrećenog prospekta In fonda,
- Rešenje o odobrenju izmena Prospekta i skrećenog prospekta Deviznog fonda
04.10.2019.
Rešenje o odobrenju Prospekta i Skraćenog prospekta
Dana 03.10.2019. godine, Komisija za hartije od vrednosti RS donela je Rešenja o o odobrenju izmena prospekta i skrećenog prospekta KomBank NOVČANOG fonda
Rešenje o odobrenju izmena Prospekta i skrećenog prospekta Novčanog fonda
02.10.2019.
Stope prinosa KomBank IN FONDA
Godišnja stopa prinosa fonda za period od 30.09.2018. do 30.09.2019. iznosi 2,99%
Stopa prinosa fonda od početka poslovanja (od 27.05.2008. do 30.09.2019.) iznosi -0,31%
Stopa prinosa fonda za period od pet godina (od 30.09.2014. do 30.09.2019.) iznosi 6,59%.
02.10.2019.
Stope prinosa KomBank NOVČANOG FONDA
Godišnja stopa prinosa fonda za period od 30.09.2018. do 30.09.2019. iznosi 2,57%
Stopa prinosa fonda od početka poslovanja (od 05.07.2013. do 30.09.2019.) iznosi 5,39%
Stopa prinosa fonda za period od pet godina (od 30.09.2014. do 30.09.2019.) iznosi 4,53%.
02.10.2019.
Stopa prinosa KomBank DEVIZNOG FONDA
Godišnja stopa prinosa fonda za period od 30.09.2018. do 30.09.2019. iznosi 0,51%
Stopa prinosa fonda od početka poslovanja (od 14.12.2014. do 30.09.2019.) iznosi 0,55%.
01.07.2019.
Stope prinosa KomBank IN FONDA
Godišnja stopa prinosa fonda za period od 30.06.2018. do 30.06.2019. iznosi 1,80%
Stopa prinosa fonda od početka poslovanja (od 27.05.2008. do 30.06.2019.) iznosi -0,51%
Stopa prinosa fonda za period od pet godina (od 30.06.2014. do 30.06.2019.) iznosi 7,32%.
01.07.2019.
Stope prinosa KomBank NOVČANOG FONDA
Godišnja stopa prinosa fonda za period od 30.06.2018. do 30.06.2019. iznosi 2,88%
Stopa prinosa fonda od početka poslovanja (od 05.07.2013. do 30.06.2019.) iznosi 5,52%
Stopa prinosa fonda za period od pet godina (od 30.06.2014. do 30.06.2019.) iznosi 4,80%.
01.07.2019.
Stopa prinosa KomBank DEVIZNOG FONDA
Godišnja stopa prinosa fonda za period od 30.06.2018. do 30.06.2019. iznosi 0,72%
Stopa prinosa fonda od početka poslovanja (od 14.12.2014. do 30.06.2019.) iznosi 0,54%.
18.06.2019.
Rešenje o odobrenju Prospekata i Skraćenih prospekata
Dana 13.06.2019. godine, Komisija za hartije od vrednosti RS donela je Rešenja o o odobrenju izmena prospekata i skrećenih prospekata.
- Rešenje o odobrenju izmena Prospekta i skrećenog prospekta In fonda,
- Rešenje o odobrenju izmena Prospekta i skrećenog prospekta Novčanog fonda,
- Rešenje o odobrenju izmena Prospekta i skrećenog prospekta Deviznog fonda
01.04.2019.
Stope prinosa KomBank IN FONDA
Godišnja stopa prinosa fonda za period od 31.03.2018. do 31.03.2019. iznosi 0,34%
Stopa prinosa fonda od početka poslovanja (od 27.05.2008. do 31.03.2019.) iznosi -0,71%
Stopa prinosa fonda za period od pet godina (od 31.03.2014. do 31.03.2019.) iznosi 7,52%.
01.04.2019.
Stope prinosa KomBank NOVČANOG FONDA
Godišnja stopa prinosa fonda za period od 31.03.2018. do 31.03.2019. iznosi 2,87%
Stopa prinosa fonda od početka poslovanja (od 05.07.2013. do 31.03.2019.) iznosi 5,64%
Stopa prinosa fonda za period od pet godina (od 31.03.2014. do 31.03.2019.) iznosi 5,13%.
01.04.2019.
Stopa prinosa KomBank DEVIZNOG FONDA
Godišnja stopa prinosa fonda za period od 31.03.2018. do 31.03.2019. iznosi 0,22%
Stopa prinosa fonda od početka poslovanja (od 14.12.2014. do 31.03.2019.) iznosi 0,49%.
28.03.2019.
Obaveštenje članovima
U skladu sa obaveštenjem kastodi banke - Vojvođanske banke A.D. Novi Sad o pripajanju OTP Banci A.D Novi Sad,
obaveštavamo članove fondova da se od 26.04.2019.godine menjaju brojevi platnih računa za uplate po sonovu kupovine investicionih jedinica otvorenih invensticionih fondova kojim upravlja DZU KomBank INVEST.

Novi računi za uplatu u RSD (od 26.04.2019.godine) su:

NOVČANI FOND – Broj računa: 325950060005664947

DEVIZNI FOND – Broj računa: 325950060005665238

IN FOND – Broj računa: 325950060005664753

Molimo vas da za uplate, zavisno od fonda u koji ulažete, od dana 26.04.2019. godine, koristite nove brojeve računa.
30.01.2019.
Odluka o prestanku obustave kupovine i otkupa IJ KomBank NOVČANi fond
Odluka o prestanku obustave kupovine i otkupa investicionih jedinica KomBank NOVČANi fond:
- preuzmite odluku
28.01.2019.
Odluka o obustavi kupovine i otkupa IJ KomBank NOVČANi fond
Odluka o obustavi kupovine i otkupa investicionih jedinica KomBank NOVČANi fond:
- preuzmite odluku
10.01.2019.
Rešenje Komisije za hartije od vrednosti
Društvo je izvršilo izmenu člana Nadzornog odbora u prospektima i skraćenim prospektima fondova.:
- Rešenje Komisije za hartije od vrednosti
03.01.2019.
Stope prinosa KomBank IN FONDA
Godišnja stopa prinosa fonda za period od 31.12.2017. do 31.12.2018. iznosi 0,43%
Stopa prinosa fonda od početka poslovanja (od 27.05.2008. do 31.12.2018.) iznosi -0,63%
Stopa prinosa fonda za period od pet godina (od 31.12.2013. do 31.12.2018.) iznosi 7,41%.
03.01.2019.
Stope prinosa KomBank NOVČANOG FONDA
Godišnja stopa prinosa fonda za period od 31.12.2017. do 31.12.2018. iznosi 3,36%
Stopa prinosa fonda od početka poslovanja (od 05.07.2013. do 31.12.2018.) iznosi 5,78%
Stopa prinosa fonda za period od pet godina (od 31.12.2013. do 31.12.2018.) iznosi 5,42%.
03.01.2019.
Stopa prinosa KomBank DEVIZNOG FONDA
Godišnja stopa prinosa fonda za period od 31.12.2017. do 31.12.2018. iznosi 0,34%
Stopa prinosa fonda od početka poslovanja (od 14.12.2014. do 31.12.2018.) iznosi 0,54%.
27.12.2018.
Radno vreme za praznike
Zbog predstojećih praznika, DZU KomBank INVEST neće raditi 01. i 02.januara 2019.godine kao i 07.01.2019.
Srećnu 2019.godinu želi vam KomBank INVEST.
01.10.2018.
Stope prinosa KomBank IN FONDA
Godišnja stopa prinosa fonda za period od 30.09.2017. do 30.09.2018. iznosi 0,32%
Stopa prinosa fonda od početka poslovanja (od 27.05.2008. do 30.09.2018.) iznosi -0,62%
Stopa prinosa fonda za period od pet godina (od 30.09.2013. do 30.09.2018.) iznosi 7,85%.
01.10.2018.
Stope prinosa KomBank NOVČANOG FONDA
Godišnja stopa prinosa fonda za period od 30.09.2017. do 30.09.2018. iznosi 3,75%
Stopa prinosa fonda od početka poslovanja (od 05.07.2013. do 30.09.2018.) iznosi 5,93%
Stopa prinosa fonda za period od pet godina (od 30.09.2013. do 30.09.2018.) iznosi 5,74%.
01.10.2018.
Stopa prinosa KomBank DEVIZNOG FONDA
Godišnja stopa prinosa fonda za period od 30.09.2017. do 30.09.2018. iznosi -0,20%
Stopa prinosa fonda od početka poslovanja (od 14.12.2014. do 30.09.2018.) iznosi 0,56%.
27.08.2018.
Rešenje o odobrenju Prospekata i Skraćenih prospekata
Dana 24.08.2018.godine, Komisija za hartije od vrednosti usvojila je Rešenje o odobrenju Prospekata i Skraćenih prospekata otvorenih investicionih fondova kojim upravlja DZU KomBank INVEST.:
- Rešenje Komisije o davanju saglasnosti na Prospekt IN Fonda,
- Rešenje Komisije o davanju saglasnosti na Prospekt Novčanog fonda,
- Rešenje Komisije o dvanju saglasnosti na Prospekt Deviznog Fonda
02.07.2018.
Stope prinosa KomBank IN FONDA
Godišnja stopa prinosa fonda za period od 30.06.2017. do 30.06.2018. iznosi 0,69%
Stopa prinosa fonda od početka poslovanja (od 27.05.2008. do 30.06.2018.) iznosi -0,74%
Stopa prinosa fonda za period od pet godina (od 30.06.2013. do 30.06.2018.) iznosi 9,35%.
02.07.2018.
Stope prinosa KomBank NOVČANOG FONDA
Godišnja stopa prinosa fonda za period od 30.06.2017. do 30.06.2018. iznosi 3,85%
Stopa prinosa fonda od početka poslovanja (od 05.07.2013. do 30.06.2018.) iznosi 6,05%.
02.07.2018.
Stopa prinosa KomBank DEVIZNOG FONDA
Godišnja stopa prinosa fonda za period od 30.06.2017. do 30.06.2018. iznosi -1,60%
Stopa prinosa fonda od početka poslovanja (od 14.12.2014. do 30.06.2018.) iznosi 0,49%.
04.06.2018.
Promena kastodi banke – nova instrukcija za uplatu
Od 06.06.2018.godine, umesto Societe Generale Bank ad Srbija, kastodi poslove za OIF KOMBANK NOVČANI I KOMBANK DEVIZNI FOND obavljeće Vojvođanska banka ad Novi Sad - OTP Group.
Novi računi za uplatu u RSD su:
NOVČANI FOND - Broj računa: 355-0003200653039-07
DEVIZNI FOND - Broj računa: 355-0003200653070-11
18.05.2018.
Rešenje o odobrenju Prospekata i Skraćenih prospekata
Dana 11.05.2018.godine, Komisija za hartije od vrednosti usvojila je Rešenje o odobrenju Prospekata i Skraćenih prospekata otvorenih investicionih fondova kojim upravlja DZU KomBank INVEST.:
- Rešenje Komisije o davanju saglasnosti na Prospekt IN Fonda,
- Rešenje Komisije o davanju saglasnosti na Prospekt Novčanog fonda,
- Rešenje Komisije o dvanju saglasnosti na Prospekt Deviznog Fonda
27.04.2018.
Neradni dani tokom predstojećih praznika
Zbog predstojećih praznika, DZU KomBank INVEST neće raditi 01.05. i 02.05.2018.godine.
Srećni praznici!
17.04.2018.
Promena kastodi banke
Od 17.04.2018.godine, umesto Banca Intese, kastodi poslove za OIF IN FOND obavljaće kastodi banka, Vojvođanska banka OTP Group.
Novi račun za uplatu u RSD je: 355-0003200642913-24
04.04.2018.
Radno vreme za praznike
Zbog predstojećih praznika, DZU KomBank INVEST neće raditi od 06.04.-09.04.2018. Prvi radni dan je 10.april 2018.godine. Srećan Uskrs želi vam KomBank INVEST.
02.04.2018.
Stope prinosa KomBank IN FONDA
Godišnja stopa prinosa fonda za period od 31.03.2017. do 31.03.2018. iznosi -1,30%
Stopa prinosa fonda od početka poslovanja (od 27.05.2008. do 31.03.2018.) iznosi -0,82%
Stopa prinosa za period od pet godina (31.03.2013. do 31.03.2018.) iznosi 7,89%.
02.04.2018.
Stope prinosa KomBank NOVČANOG FONDA
Godišnja stopa prinosa fonda za period od 31.03.2017. do 31.03.2018. iznosi 4,17%
Stopa prinosa fonda od početka poslovanja (od 05.07.2013. do 31.03.2018.) iznosi 6,23%.
02.04.2018.
Stopa prinosa KomBank DEVIZNOG FONDA
Godišnja stopa prinosa fonda za period od 31.03.2017. do 31.03.2018. iznosi -3,78%
Stopa prinosa fonda od početka poslovanja (od 14.12.2014. do 31.03.2018.) iznosi 0,58%.
01.03.2018.
Rešenje o davanju saglasnosti na imenovanje člana Nadzornog odbora
Dana 23.02.2018., Komisija za hartije od vrednosti donela je Rešenje o davanju saglasnosti na imenovanje člana Nadzornog odbora DZU KomBank INVEST (rešenje)
03.01.2018.
Stope prinosa KomBank IN FONDA
Godišnja stopa prinosa fonda za period od 31.12.2016. do 31.12.2017. iznosi 2,33%
Stopa prinosa fonda od početka poslovanja (od 27.05.2008. do 31.12.2017.) iznosi -0,74%.
03.01.2018.
Stope prinosa KomBank NOVČANOG FONDA
Godišnja stopa prinosa fonda za period od 31.12.2016. do 31.12.2017. iznosi 4,07%
Stopa prinosa fonda od početka poslovanja (od 05.07.2013 do 31.12.2017.) iznosi 6,32%.
03.01.2018.
Stopa prinosa KomBank DEVIZNOG FONDA
Godišnja stopa prinosa fonda za period od 31.12.2016. do 31.12.2017. iznosi -3,33%
Stopa prinosa fonda od početka poslovanja (od 12.12.2014. do 31.12.2017.) iznosi 0,60%.
29.12.2017.
Radno vreme za praznike
Zbog predstojećih praznika, DZU KomBank INVEST neće raditi 01. i 02.januara 2018. Prvi radni dan je 03.januar 2018.godine.
Srećnu 2018.godinu želi vam KomBank INVEST.
03.10.2017.
Stope prinosa KomBank IN FONDA
Godišnja stopa prinosa fonda za period od 30.09.2016. do 30.09.2017. iznosi 9,24%
Stopa prinosa fonda od početka poslovanja (od 27.05.2008. do 30.09.2017.) iznosi -0,72%.
03.10.2017.
Stope prinosa KomBank NOVČANOG FONDA
Godišnja stopa prinosa fonda za period od 30.09.2016. do 30.09.2017. iznosi 4,16%
Stopa prinosa fonda od početka poslovanja (od 05.07.2013 do 30.09.2017.) iznosi 6,45%.
03.10.2017.
Stopa prinosa KomBank DEVIZNOG FONDA
Godišnja stopa prinosa fonda za period od 30.09.2016. do 30.09.2017. iznosi -2,35%
Stopa prinosa fonda od početka poslovanja (od 12.12.2014. do 30.09.2017.) iznosi 0,83%.
Arhiva obaveštenja
KomBank IN FOND - prvih 5 pozicija Valuta Zemlja % portfolija
1 Obveznice RSMFRSD84510
EUR
Srbija
11.52
2 Obveznice RSMFRSD26610
EUR
Srbija
10.38
3 Impol a.d. Sevojno
RSD
Srbija
9.48
4 Messer Tehnogas
RSD
Srbija
7.61
5 Aerodrom Nikola Tesla
RSD
Srbija
4.82
na dan 28.3.2017.

Indeksi vrednost %promena
19.3.2020.
Nikkei 16.552,83   1,04 up    
DAX 8.610,43   2,00 up    
Dow Jones 20.087,19   0,95 up    
S&P 500 2.409,41   0,47 up    
RSS

Commodities vrednost %promena
20.3.2020.
COMEX Gold (USD/t oz.) 1.507,10   1,88 up    
Crude Oil WTI (USD/bbl.) 27,55   6,33 up    

Srednji kurs NBS za 27.09.2023.
evro 117.1954 kurs evra
dolar 110.9595 kurs dolara
funta 134.7848 kurs funte
franak 120.9572 kurs franka


PRODAJNA MESTA
©2014 Kombank INvest Beograd Powered by


Poštovani posetioci,

Obaveštavamo vas da u subotu 26.12.2020. u periodu od 00,00h do 00,30h, može doći do kratkotrajnog prekida rada zvanične internet prezentacije www.kombankinvest.com usled unapređenja informacionog sistema.

Zahvaljujemo se unapred na strpljenju i razumevanju.