KomBank DEVIZNI FOND
Vrednost IJ RSD 1.075,89
Vrednost IJ EUR 9,15
Neto imovina RSD 14.552.590,90
Neto imovina EUR 123.762,62
Na dan 1/20/2021. arhiva
KomBank NOVČANI FOND
Vrednost IJ 1.416,70
Neto imovina 2.365.888.987,66
Na dan 1/20/2021. arhiva
KomBank IN FOND
Vrednost IJ RSD 970,57
Vrednost IJ EUR 8,25
Neto imovina RSD 47.032.591,48
Neto imovina EUR 399.989,04
Na dan 1/20/2021. arhiva
KomBank INFOND

Prodajna mesta

Sve informacije o ulaganju u investicione fondove kao i informacije o davanju zahteva za kupovinu investicionih jedinica fonda mogu se dobiti u prostorijama Društva u Ulici Kralja Petra 19, 11000 Beograd svakim radnim danom od 08 do 16 časova, putem e-maila info@kombankinvest.com ili telefonom +381 11 330 8159

Davanje zahteva za kupovinu i prodaju investicionih jedinica moguće je obaviti i u sledećim ekspoziturama/filijalama Komercijalne banke ad Beograd:


Spisak filijala i ekspozitura Komercijalne banke
©2014 Kombank INvest Beograd Powered by