KomBank DEVIZNI FOND
Vrednost IJ RSD 1.099,27241
Vrednost IJ EUR 9,37388
Neto imovina RSD 222.410.078,68
Neto imovina EUR 1.896.569,01
Na dan 6/1/2023. arhiva
KomBank NOVČANI FOND
Vrednost IJ 1.499,47032
Neto imovina 2.113.602.398,44
Na dan 6/1/2023. arhiva
KomBank IN FOND
Vrednost IJ RSD 1.092,10198
Vrednost IJ EUR 9,31274
Neto imovina RSD 52.792.222,93
Neto imovina EUR 450.177,86
Na dan 6/1/2023. arhiva
KomBank NOVČANI FOND

Lična karta

  • Broj i datum Rešenja Komisije za hartije od vrednosti: 5/0-34-2015/4-13 od 31.05.2013.godine

ORGANIZATOR

Organizator UCITS KOMBANK NOVČANI FONDA je Društvo za upravljanje UCITS fondom KOMBANK INVEST AD Beograd, čiji je osnivač i 100% vlasnik KOMERCIJALNA BANKA AD Beograd.

PREDNOSTI ULAGANJA

Kupovinom investicionih jedinica KOMBANK NOVČAN FOND postajete član fonda i obezbeđujete:

  • Sigurnost ulaganja novčanog fonda
  • Visoka likvidnost uloženih sredstava
  • Stabilne i atraktivne stope prinosa koje su po pravilu veće od kamatnih stopa koje nude poslovne banke
  • Uložena sredstva u novčani fond nisu oročena, već sa njima slobodno raspolažete u svakom trenutku.

VRSTA I VALUTA FONDA

KOMBANK NOVČANI FOND je otvoreni investicioni fond očuvanja vrednosti imovine. Valuta fonda je RSD.

MINIMALNA I MAKSIMALNA VREDNOST UPLATE

Ne postoji minimalna, niti maksimalna vrednost uplate. Društvo ne naplaćuje naknade za kupovinu i prodaju investicionih jedinica.


ČLANOVI KOMBANK NOVČANOG FONDA

 

KOMBANK NOVČANI FOND namenjen je pre svega konzervativnim investitorima kojima je osim profita jednako bitna sigurnost i likvidnost plasmana.
 
KOMBANK NOVČANI FOND namenjen je:

  • Privrednim subjektima koja svoja slobodna sredstva žele da plasiraju na kraći ili duži rok uz zadovoljavajući prinos;
  • Poslovnim bankama;
  • Drugim otvorenim investicionim fondovima iste namene i rizika;
  • Dobrovoljnim penzionim fondovima;
  • Fizičkim licima.


©2014 Kombank INvest Beograd Powered by