KomBank DEVIZNI FOND
Vrednost IJ RSD 1.113,58651
Vrednost IJ EUR 9,50041
Neto imovina RSD 505.765.708,77
Neto imovina EUR 4.314.869,55
Na dan 11/28/2023. arhiva
KomBank NOVČANI FOND
Vrednost IJ 1.535,24575
Neto imovina 1.792.906.419,19
Na dan 11/28/2023. arhiva
KomBank IN FOND
Vrednost IJ RSD 1.106,91588
Vrednost IJ EUR 9,44350
Neto imovina RSD 83.071.587,13
Neto imovina EUR 708.713,65
Na dan 11/28/2023. arhiva
KomBank NOVČANI FOND

Lična karta

  • Broj i datum Rešenja Komisije za hartije od vrednosti: 5/0-34-2015/4-13 od 31.05.2013.godine

ORGANIZATOR

Organizator UCITS KOMBANK NOVČANI FONDA je Društvo za upravljanje UCITS fondom KOMBANK INVEST AD Beograd, čiji je osnivač i 100% vlasnik KOMERCIJALNA BANKA AD Beograd.

PREDNOSTI ULAGANJA

Kupovinom investicionih jedinica KOMBANK NOVČAN FOND postajete član fonda i obezbeđujete:

  • Sigurnost ulaganja novčanog fonda
  • Visoka likvidnost uloženih sredstava
  • Stabilne i atraktivne stope prinosa koje su po pravilu veće od kamatnih stopa koje nude poslovne banke
  • Uložena sredstva u novčani fond nisu oročena, već sa njima slobodno raspolažete u svakom trenutku.

VRSTA I VALUTA FONDA

KOMBANK NOVČANI FOND je otvoreni investicioni fond očuvanja vrednosti imovine. Valuta fonda je RSD.

MINIMALNA I MAKSIMALNA VREDNOST UPLATE

Ne postoji minimalna, niti maksimalna vrednost uplate. Društvo ne naplaćuje naknade za kupovinu i prodaju investicionih jedinica.


ČLANOVI KOMBANK NOVČANOG FONDA

 

KOMBANK NOVČANI FOND namenjen je pre svega konzervativnim investitorima kojima je osim profita jednako bitna sigurnost i likvidnost plasmana.
 
KOMBANK NOVČANI FOND namenjen je:

  • Privrednim subjektima koja svoja slobodna sredstva žele da plasiraju na kraći ili duži rok uz zadovoljavajući prinos;
  • Poslovnim bankama;
  • Drugim otvorenim investicionim fondovima iste namene i rizika;
  • Dobrovoljnim penzionim fondovima;
  • Fizičkim licima.


©2014 Kombank INvest Beograd Powered by