KomBank DEVIZNI FOND
Vrednost IJ RSD 1.089,46947
Vrednost IJ EUR 9,28574
Neto imovina RSD 81.381.595,60
Neto imovina EUR 693.629,99
Na dan 11/30/2022. arhiva
KomBank NOVČANI FOND
Vrednost IJ 1.467,60580
Neto imovina 1.855.574.637,27
Na dan 11/30/2022. arhiva
KomBank IN FOND
Vrednost IJ RSD 1.018,69236
Vrednost IJ EUR 8,68250
Neto imovina RSD 41.122.823,37
Neto imovina EUR 350.497,23
Na dan 11/30/2022. arhiva
KomBank NOVČANI FOND

Lična karta

  • Broj i datum Rešenja Komisije za hartije od vrednosti: 5/0-34-2015/4-13 od 31.05.2013.godine

ORGANIZATOR

Organizator UCITS KOMBANK NOVČANI FONDA je Društvo za upravljanje UCITS fondom KOMBANK INVEST AD Beograd, čiji je osnivač i 100% vlasnik KOMERCIJALNA BANKA AD Beograd.

PREDNOSTI ULAGANJA

Kupovinom investicionih jedinica KOMBANK NOVČAN FOND postajete član fonda i obezbeđujete:

  • Sigurnost ulaganja novčanog fonda
  • Visoka likvidnost uloženih sredstava
  • Stabilne i atraktivne stope prinosa koje su po pravilu veće od kamatnih stopa koje nude poslovne banke
  • Uložena sredstva u novčani fond nisu oročena, već sa njima slobodno raspolažete u svakom trenutku.

VRSTA I VALUTA FONDA

KOMBANK NOVČANI FOND je otvoreni investicioni fond očuvanja vrednosti imovine. Valuta fonda je RSD.

MINIMALNA I MAKSIMALNA VREDNOST UPLATE

Ne postoji minimalna, niti maksimalna vrednost uplate. Društvo ne naplaćuje naknade za kupovinu i prodaju investicionih jedinica.


ČLANOVI KOMBANK NOVČANOG FONDA

 

KOMBANK NOVČANI FOND namenjen je pre svega konzervativnim investitorima kojima je osim profita jednako bitna sigurnost i likvidnost plasmana.
 
KOMBANK NOVČANI FOND namenjen je:

  • Privrednim subjektima koja svoja slobodna sredstva žele da plasiraju na kraći ili duži rok uz zadovoljavajući prinos;
  • Poslovnim bankama;
  • Drugim otvorenim investicionim fondovima iste namene i rizika;
  • Dobrovoljnim penzionim fondovima;
  • Fizičkim licima.


©2014 Kombank INvest Beograd Powered by