KomBank DEVIZNI FOND
Vrednost IJ RSD 1.074,59
Vrednost IJ EUR 9,14
Neto imovina RSD 14.535.084,96
Neto imovina EUR 123.608,38
Na dan 1/14/2021. arhiva
KomBank NOVČANI FOND
Vrednost IJ 1.416,40
Neto imovina 2.370.203.682,81
Na dan 1/14/2021. arhiva
KomBank IN FOND
Vrednost IJ RSD 971,69
Vrednost IJ EUR 8,26
Neto imovina RSD 46.064.869,40
Neto imovina EUR 391.742,05
Na dan 1/14/2021. arhiva

Nadzorni odbor

Kratki biografski podaci o članovima Nadzornog odbora i direktoru

1. Dr Miroslav Perić – predsednik Nadzornog odbora – doktor ekonomskih nauka iz oblasti korporativnih finansija. Ima preko 29 godina radnog iskustva iz oblasti finansija, računovodstva,  revizije, interne revizije i generalnog menadžmenta. Poseduje sertifikate Revizora, Ovlašćenog revizora, Ovlašćenog internog revizora, Ovlašćenog računovođe, Ovlašćenog javnog računovođe i eksperta za eksternu ocene kvaliteta rada interne revizije. U dosadašnjoj karijeri bio je direktor za savetodavne usluge u KPMG d.o.o., Finansijski direktor grupe MPC Holding, generalni direktor Interne revizije u NBS, Direktor finansija i računovodstva u Metro Cash & Carry d.o.o. Srbija, generalni direktor MK grupe, Izvršni direktor za finansije Dunav osiguranja, Rukovodilac konsaltinga i revizije u Deloitte d.o.o. Beograd. Bio je član Nadzornog odbora „Komercijalne banke“ a.d. Beograd, član Upravnog odbora dobrovoljnog penzionog fonda „Dunav penzije“ a.d, član Upravnog odbora „Kosig Dunav osiguranje“ a.d. iz Banja Luke, predsednik Investicionog odbora kompanije Dunav, predsednik Skupštine akcionara Dunav Stockbroker b.d.o. Beograd, predsednik Skupštine akcionara M & V Investments b.d.o. Beograd. Pored toga obavlja dužnost predsednika komisije za sprovođenje ispita, obuku i kontinuirano profesionalno usavršavanje za ovlašćene interne revizore pri Komori ovlašćenih revizora. U 2019. godini je izabran u zvanje docenta na Univerzitetu Singidunum – Poslovni fakultet gde drži nastavu iz predmeta Revizija i Metodologija revizije. Od 2017. godine  je član Izvršnog odbora Komercijalne banke a.d.

2. Pavao Marjanović – član Nadzornog odbora – diplomirani ekonomista iz oblasti finansija i bankarstva. Ima preko 36 godina radnog iskustva u oblasti bankarstva i upravljačkog izvršnog menadžmenta. Poseduje sertifikate revizora i ovlašćenog računovođe. U dosadašnjoj karijeri bio je na svim rukovodećim poslovima u bankarstvu: rukovođenje ekspoziturom Banke, filijalom Banke, i poslovnom  Bankom, rukovođenje sa centralnom bankom-Guverner RSK Knin, rukovođenje monetrano kreditnim sektorom NBJ, funkcija Izvršnog direktora upravljanja sredstvima, likvidnošću i investicionim bankarstvom, te rukovođenje odgovornih funkcija u stanovništvu, funkcija Izvršnog direktora za koordinaciju poslovne mreže i upravljanja gotovim novcem, i  sada član Izvršnog odbora Komercijalne banke ad Beograd za poslovnu funkciju  stanovništva.

3. Bojana Simović – član Nadzornog odbora - zvanje diplomiranog ekonomiste stekla na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Preko 20 godina radnog iskustva iz oblasti korporativnog bankarstva stekla je u Jubanci AD Beograd i Komercijalnoj banci AD Beograd. Od 2005. godine je na rukovodećim pozicijama u različitim organizacionim oblicima poslovne funkcije privrede. Bila je član Nadzornog odbora društva Politika AD Beograd. Trenutno je zadužena i odgovorna za poslove analitike, strategije, budžetiranja, izveštavanja, definisanja procedura, razvoja proizvoda i poslovnih procesa u funkciji privrede, na poziciji direktora Sektora za poslovnu analitiku privrede.

DIREKTOR DRUŠTVA - Vladimir Garić, diplomirani ekonomista - Ekonomski fakultet u Beogradu. Poseduje licencu brokera od 1996. godine i više od dvadeset godina iskustva na poslovima sa hartijama od vrednosti. Aktivno učestvovao u kreiranju i uključivanju novih tržišnih materijala na finansijsko tržište Republike Srbije. Preko deset godina je na upravljačkim pozicijama, a pre imenovanja na funkciju direktora Društva, obavljao je poslove direktora Ovlašćene banke – Komercijalne banke a.d. Beograd.


Indeksi vrednost %promena
19.3.2020.
Nikkei 16.552,83   1,04 up    
DAX 8.610,43   2,00 up    
Dow Jones 20.087,19   0,95 up    
S&P 500 2.409,41   0,47 up    
RSS

Commodities vrednost %promena
20.3.2020.
COMEX Gold (USD/t oz.) 1.507,10   1,88 up    
Crude Oil WTI (USD/bbl.) 27,55   6,33 up    

Srednji kurs NBS za 15.01.2021.
evro 117.5821 kurs evra
dolar 968.312 kurs dolara
funta 132.4272 kurs funte
franak 108.9127 kurs franka


PRODAJNA MESTA
©2014 Kombank INvest Beograd Powered by