KomBank DEVIZNI FOND
Vrednost IJ RSD 1.099,27241
Vrednost IJ EUR 9,37388
Neto imovina RSD 222.410.078,68
Neto imovina EUR 1.896.569,01
Na dan 6/1/2023. arhiva
KomBank NOVČANI FOND
Vrednost IJ 1.499,47032
Neto imovina 2.113.602.398,44
Na dan 6/1/2023. arhiva
KomBank IN FOND
Vrednost IJ RSD 1.092,10198
Vrednost IJ EUR 9,31274
Neto imovina RSD 52.792.222,93
Neto imovina EUR 450.177,86
Na dan 6/1/2023. arhiva

Nadzorni odbor

Kratki biografski podaci o članovima Nadzornog odbora i direktoru

Tanja Ahlin – Predsednik Nadzornog odbora - je diplomirani ekonomista iz oblasti bankarstva i finansija, sa preko 31 godina iskustva u bankarstvu, finansijama i upravljanju. Poseduje licencu za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora izdatu od Udruženja Nadzornika Slovenije u okviru Privredne komore Slovenije. Poslovnu karijeru u banci započela je kao komercijalista, a karijeru je nastavila kao menadžer filijale i direktor filijale. Od 2013. godine je izvršna direktorka NLB Poslovne mreže, zadužena za retail i mikro kompanije, gde se takođe obavljaju poslovi prodaje nebankarskih usluga osiguranja i uzajamnih fondova. Takođe je stekla dodatna znanja iz oblasti osiguranja i uzajamnih fondova kao član Nadzornih odbora ćerki firmi NLB d.d. - NLB Vita i NLB Skladi u razdoblju od 2013. do 2016. godine.

Vlastimir Vuković
– Član Nadzornog odbora - je od februara meseca 2021. godine imenovan na poziciju predsednika Izvršnog odbora Komercijalne banke. Prethodno je sedam godina bio člana Izvršnog odbora NLB banke Srbija, zadužen za poslove prodaje, marketinga i razvoja (CMO). Tokom karijere je između ostaloga radio na poziciji generalnog direktora i predsednika Izvršnog odbora Intesa lizinga, poziciji člana Izvršnog odbora banke Intesa i poziciji zamenika predsednika Izvršnog odbora Vojvođanske banke.

Osnovne studije završio je na Ekonomskom fakultetu u Subotici, a magistarske na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu. Bio je polaznik i učesnik brojnih međunarodnih profesionalnih seminara i konferencija.

Blaž Bračič – Član Nadzornog odbora – rođen 1981. godine, je univerzitetski diplomirani ekonomista. Tokom i neposredno nakon studija na Ekonomskom fakultetu u Ljubljani sarađivao je sa Odeljenjem za statistiku, gde je bio zadužen za izvođenje tutorijala. Diplomirao je na upravljanim terminskim ugovorima i terminskim ugovorima o robama, gde se bavio efektima ovih derivata na ukupni rizik diverzifikovanog portfelja. Za svoj diplomski rad dobio je i Prešernovu nagradu. 2005. pridružio se NLB Skladi u oblasti finansijske analize i kontrole rizika. U periodu od 2006. do 2008. godine bio je zaposlen u kompaniji kao menadžer imovine, a 2009. godine preuzeo je upravljanje tada novoformiranim odeljenjem za marketing i prodaju. Ovu funkciju obavljao je kao šef odeljenja, kasnije kao direktor sektora do 2018. godine, kada je imenovan za člana Uprave kompanije. Blaž Bračič je u Upravi NLB Skladi odgovoran za individualno upravljanje imovinom klijenata, obezbeđivanje poštovanja zakona u oblasti otkrivanja i sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma, kontrole rizika, informacionih tehnologija, razvoja proizvoda i usluga, direktnu prodaju pravnim i velikim institucionalnim investitorima, međunarodno poslovanje i širenje poslovanja na strana tržišta, marketing, odnosima sa investitorima i odnosima s javnošću. Od juna 2020. nadalje, Blaž Bračič je takođe član Upravnog odbora Slovenačke asocijacije kompanija za upravljanje, koja je takođe punopravni član Evropske asocijacije kompanija za upravljanje (EFAMA).


Vladimir Garić – direktor Društva - diplomirani ekonomista - Ekonomski fakultet u Beogradu. Poseduje licencu brokera od 1996. godine i više od dvadesetpet godina iskustva na poslovima sa hartijama od vrednosti. Aktivno učestvovao u kreiranju i uključivanju novih tržišnih materijala na finansijsko tržište Republike Srbije. Preko petnaest godina je na upravljačkim pozicijama, a pre imenovanja na funkciju direktora Društva, obavljao je poslove direktora Ovlašćene banke – Komercijalne banke a.d. Beograd.Indeksi vrednost %promena
19.3.2020.
Nikkei 16.552,83   1,04 up    
DAX 8.610,43   2,00 up    
Dow Jones 20.087,19   0,95 up    
S&P 500 2.409,41   0,47 up    
RSS

Commodities vrednost %promena
20.3.2020.
COMEX Gold (USD/t oz.) 1.507,10   1,88 up    
Crude Oil WTI (USD/bbl.) 27,55   6,33 up    

Srednji kurs NBS za 02.06.2023.
evro 117.2728 kurs evra
dolar 108.9390 kurs dolara
funta 136.4272 kurs funte
franak 120.3539 kurs franka


PRODAJNA MESTA
©2014 Kombank INvest Beograd Powered by