KomBank DEVIZNI FOND
Vrednost IJ RSD 1.089,46947
Vrednost IJ EUR 9,28574
Neto imovina RSD 81.381.595,60
Neto imovina EUR 693.629,99
Na dan 11/30/2022. arhiva
KomBank NOVČANI FOND
Vrednost IJ 1.467,60580
Neto imovina 1.855.574.637,27
Na dan 11/30/2022. arhiva
KomBank IN FOND
Vrednost IJ RSD 1.018,69236
Vrednost IJ EUR 8,68250
Neto imovina RSD 41.122.823,37
Neto imovina EUR 350.497,23
Na dan 11/30/2022. arhiva
KomBank DEVIZNI FOND

Lična karta

  • Broj i datum Rešenja Komisije za hartije od vrednosti: 5/0-34-3423/4-14 od 14.11.2014.

ORGANIZATOR

Organizator UCITS fonda KOMBANK DEVIZNI Fond je Društvo za upravljanje UCITS fondom KOMBANK INVEST AD Beograd, čiji je osnivač i 100% vlasnik KOMERCIJALNA BANKA AD Beograd.


PREDNOSTI ULAGANJA

 

Kupovinom investicionih jedinica KOMBANK DEVIZNI FOND postajete član fonda i obezbeđujete:

  • Sigurnost ulaganja deviznih sredstava
  • Visoka likvidnost uloženih sredstava
  • Stabilne i atraktivne stope prinosa koje su po pravilu veće od kamatnih stopa koje nude poslovne banke
  • Uložena sredstva u fond nisu oročena, već sa njima slobodno raspolažete u svakom trenutku.


VRSTA I VALUTA FONDA

 

KOMBANK DEVIZNI FOND je otvoreni investicioni fond očuvanja vrednosti imovine. Valuta fonda je EUR


MINIMALNA I MAKSIMALNA VREDNOST UPLATE

Ne postoji minimalna, niti maksimalna vrednost uplate. Društvo ne naplaćuje naknade za kupovinu i prodaju investicionih jedinica.


ČLANOVI KOMBANK NOVČANOG FONDA

 

KOMBANK DEVIZNI FOND namenjen je investitorima koji nisu skloni riku, a koji žele da obezbede profitabilnost, sigurnost i likvidnost svojih deviznih uloga.©2014 Kombank INvest Beograd Powered by