KomBank DEVIZNI FOND
Vrednost IJ RSD 1.099,27241
Vrednost IJ EUR 9,37388
Neto imovina RSD 222.410.078,68
Neto imovina EUR 1.896.569,01
Na dan 6/1/2023. arhiva
KomBank NOVČANI FOND
Vrednost IJ 1.499,47032
Neto imovina 2.113.602.398,44
Na dan 6/1/2023. arhiva
KomBank IN FOND
Vrednost IJ RSD 1.092,10198
Vrednost IJ EUR 9,31274
Neto imovina RSD 52.792.222,93
Neto imovina EUR 450.177,86
Na dan 6/1/2023. arhiva
KomBank DEVIZNI FOND

Lična karta

  • Broj i datum Rešenja Komisije za hartije od vrednosti: 5/0-34-3423/4-14 od 14.11.2014.

ORGANIZATOR

Organizator UCITS fonda KOMBANK DEVIZNI Fond je Društvo za upravljanje UCITS fondom KOMBANK INVEST AD Beograd, čiji je osnivač i 100% vlasnik KOMERCIJALNA BANKA AD Beograd.


PREDNOSTI ULAGANJA

 

Kupovinom investicionih jedinica KOMBANK DEVIZNI FOND postajete član fonda i obezbeđujete:

  • Sigurnost ulaganja deviznih sredstava
  • Visoka likvidnost uloženih sredstava
  • Stabilne i atraktivne stope prinosa koje su po pravilu veće od kamatnih stopa koje nude poslovne banke
  • Uložena sredstva u fond nisu oročena, već sa njima slobodno raspolažete u svakom trenutku.


VRSTA I VALUTA FONDA

 

KOMBANK DEVIZNI FOND je otvoreni investicioni fond očuvanja vrednosti imovine. Valuta fonda je EUR


MINIMALNA I MAKSIMALNA VREDNOST UPLATE

Ne postoji minimalna, niti maksimalna vrednost uplate. Društvo ne naplaćuje naknade za kupovinu i prodaju investicionih jedinica.


ČLANOVI KOMBANK NOVČANOG FONDA

 

KOMBANK DEVIZNI FOND namenjen je investitorima koji nisu skloni riku, a koji žele da obezbede profitabilnost, sigurnost i likvidnost svojih deviznih uloga.©2014 Kombank INvest Beograd Powered by