KomBank DEVIZNI FOND
Vrednost IJ RSD 1.107,74350
Vrednost IJ EUR 9,45116
Neto imovina RSD 528.547.788,04
Neto imovina EUR 4.509.520,23
Na dan 9/25/2023. arhiva
KomBank NOVČANI FOND
Vrednost IJ 1.520,96790
Neto imovina 2.373.559.498,36
Na dan 9/25/2023. arhiva
KomBank IN FOND
Vrednost IJ RSD 1.110,89290
Vrednost IJ EUR 9,47803
Neto imovina RSD 107.289.774,62
Neto imovina EUR 915.386,31
Na dan 9/25/2023. arhiva
KomBank DEVIZNI FOND

Lična karta

  • Broj i datum Rešenja Komisije za hartije od vrednosti: 5/0-34-3423/4-14 od 14.11.2014.

ORGANIZATOR

Organizator UCITS fonda KOMBANK DEVIZNI Fond je Društvo za upravljanje UCITS fondom KOMBANK INVEST AD Beograd, čiji je osnivač i 100% vlasnik KOMERCIJALNA BANKA AD Beograd.


PREDNOSTI ULAGANJA

 

Kupovinom investicionih jedinica KOMBANK DEVIZNI FOND postajete član fonda i obezbeđujete:

  • Sigurnost ulaganja deviznih sredstava
  • Visoka likvidnost uloženih sredstava
  • Stabilne i atraktivne stope prinosa koje su po pravilu veće od kamatnih stopa koje nude poslovne banke
  • Uložena sredstva u fond nisu oročena, već sa njima slobodno raspolažete u svakom trenutku.


VRSTA I VALUTA FONDA

 

KOMBANK DEVIZNI FOND je otvoreni investicioni fond očuvanja vrednosti imovine. Valuta fonda je EUR


MINIMALNA I MAKSIMALNA VREDNOST UPLATE

Ne postoji minimalna, niti maksimalna vrednost uplate. Društvo ne naplaćuje naknade za kupovinu i prodaju investicionih jedinica.


ČLANOVI KOMBANK NOVČANOG FONDA

 

KOMBANK DEVIZNI FOND namenjen je investitorima koji nisu skloni riku, a koji žele da obezbede profitabilnost, sigurnost i likvidnost svojih deviznih uloga.©2014 Kombank INvest Beograd Powered by