KomBank DEVIZNI FOND
Vrednost IJ RSD 1.086,43
Vrednost IJ EUR 9,24
Neto imovina RSD 23.342.006,50
Neto imovina EUR 198.528,32
Na dan 6/10/2021. arhiva
KomBank NOVČANI FOND
Vrednost IJ 1.423,26
Neto imovina 2.369.078.348,01
Na dan 6/10/2021. arhiva
KomBank IN FOND
Vrednost IJ RSD 972,47
Vrednost IJ EUR 8,27
Neto imovina RSD 46.010.201,41
Neto imovina EUR 391.325,73
Na dan 6/10/2021. arhiva
KomBank INFOND

Lična karta

  • Broj i datum rešenja Komisije za hartije od vrednosti za organizovanje fonda - 5/0-34-2295/5-08 od 18.04.2008 .godine
  • Broj i datum rešenja o upisu KomBank IN FOND-a u registar investicionih fondova – 5/0-44-3211/3-08 od 26.05.2008. godine

ORGANIZATOR


Organizator investicionog fonda KomBank InFond je društvo za upravljanje investicionim fondom KOMBANK INVEST AD Beograd, čiji je osnivač i 100% vlasnik KOMERCIJALNA BANKA AD Beograd.

PREDNOSTI ULAGANJA

Kupovinom investicionih jedinica KomBank InFond-a postajete član fonda i obezbeđujete:
  • Profesionalno upravljanje imovinom članova fonda
  • Ulaganje u diversifikovani portfelj hartija od vrednosti čime se smanjuje rizik ulaganja
  • Smanjene troškove investiranja
  • Automatsko reinvestiranje dobiti
  • Trenutnu likvidnost investicije
  • Očekivani atraktivan prinos srazmeran preuzetom riziku

VRSTA FONDA

KomBank IN FOND, je kao fond rasta vrednosti imovine je organizovan 27.05.2008. godine upisom u registar investicionih fondova br.5/0-44-3211/3-08.
 
Odlukom Nadzornog odbora br. 540/7 od 24.12.2014. godine, promenjena  je vrsta KomBank IN FOND-a, iz fonda rasta vrednosti imovine u balasnirani fond.
 
Komisija za hartije od vrednosti je dana 19.01.2015. je donela rešenje o davanju saglasnosti na promenu vrste fonda, i Kombank In fond je od 19.01.2015. registrovan kao balansirani fond upisom u registar investicionih fondova br.5/0-38-3921/6-14.
 
Društvo je u Zakonom predviđenom roku uskladilo imovinu sa ograničenjima propisanim za ovu vrstu fondova.

MINIMALNA I MAKSIMALNA VREDNOST UPLATE

Ne postoji minimalna vrednost uplate. Trenutno Društvo ne naplaćuje naknade za kupovinu i prodaju investicionih jedinica.

Maksimalna vrednost uplate iznosi 20% od vrednosti imovine fonda.

ČLANOVI KOMBANK INFOND-A

KomBank InFond namenjen je svim domaćim i stranim fizičkim i pravnim licima koja žele da plasiraju svoja sredstva na ovaj način.


Budite IN i pridružite nam se!

 

©2014 Kombank INvest Beograd Powered by