KomBank DEVIZNI FOND
Vrednost IJ RSD 1.099,27241
Vrednost IJ EUR 9,37388
Neto imovina RSD 222.410.078,68
Neto imovina EUR 1.896.569,01
Na dan 6/1/2023. arhiva
KomBank NOVČANI FOND
Vrednost IJ 1.499,47032
Neto imovina 2.113.602.398,44
Na dan 6/1/2023. arhiva
KomBank IN FOND
Vrednost IJ RSD 1.092,10198
Vrednost IJ EUR 9,31274
Neto imovina RSD 52.792.222,93
Neto imovina EUR 450.177,86
Na dan 6/1/2023. arhiva
KomBank INFOND

Lična karta

  • Broj i datum rešenja Komisije za hartije od vrednosti za organizovanje fonda - 5/0-34-2295/5-08 od 18.04.2008 .godine
  • Broj i datum rešenja o upisu KOMBANK IN FOND-a u registar investicionih fondova – 5/0-44-3211/3-08 od 26.05.2008. godine

ORGANIZATOR


Organizator UCITS fonda KOMBANK IN Fond je Društvo za upravljanje UCITS fondom KOMBANK INVEST AD Beograd, čiji je osnivač i 100% vlasnik KOMERCIJALNA BANKA AD Beograd.

PREDNOSTI ULAGANJA

Kupovinom investicionih jedinica KOMBANK IN Fond-a postajete član fonda i obezbeđujete:

  • Profesionalno upravljanje imovinom članova fonda
  • Ulaganje u diversifikovani portfelj hartija od vrednosti čime se smanjuje rizik ulaganja
  • Smanjene troškove investiranja
  • Automatsko reinvestiranje dobiti
  • Trenutnu likvidnost investicije
  • Očekivani atraktivan prinos srazmeran preuzetom riziku

VRSTA I VALUTA FONDA

KOMBANK IN Fond, je kao fond rasta vrednosti imovine organizovan 27.05.2008. godine upisom u registar investicionih fondova br. 5/0-44-3211/3-08.
 
Odlukom Nadzornog odbora br. 540/7 od 24.12.2014. godine, promenjena  je vrsta KOMBANK IN Fond -a, iz fonda rasta vrednosti imovine u balasnirani fond.
 
Komisija za hartije od vrednosti je dana 19.01.2015. je donela rešenje o davanju saglasnosti na promenu vrste fonda, i KOMBANK IN Fond je od 19.01.2015. registrovan kao balansirani fond upisom u registar investicionih fondova br.5/0-38-3921/6-14.
 
Društvo je u Zakonom predviđenom roku uskladilo imovinu sa ograničenjima propisanim za ovu vrstu fondova.

 

Valuta fonda je RSD i EUR.

MINIMALNA I MAKSIMALNA VREDNOST UPLATE

 

Ne postoji minimalna niti maksimalna vrednost uplate. Trenutno Društvo ne naplaćuje naknade za kupovinu i prodaju investicionih jedinica.


ČLANOVI KOMBANK IN FOND-A

 

KomBank IN Fond namenjen je svim domaćim i stranim fizičkim i pravnim licima koji žele da uz umeren rizik i ulaganje na rok od 3-5 godina ostvare zadovoljavajuće prinose.©2014 Kombank INvest Beograd Powered by