Kontakt

Kontakt

ŠEF RAČUNOVODSTVA

Milica Mićić
tel: (+381 11) 330 8160
e-mail: milica.micic@kombankinvest.com

INTERNI KONTROLOR

Jasminka Mirčić
tel: (+381 11) 330 8159
e-mail: jasminka.mircic@kombankinvest.com

PORTFOLIO MENADŽER

Miloš Jovanović
tel: (+381 11) 330 8164
e-mail: milos.jovanovic@kombankinvest.com

DIREKTOR

Vladimir Garić
tel: (+381 11) 330 8310
e-mail: vladimir.garic@kombankinvest.comRADNO VREME
08 - 16h