Greška u obračunima vrednosti investicionih jedinica UCITS KOMBANK DEVIZNI FOND

15.03.2023.

Obaveštavamo Vas da je dana 15.03.2023.godine utvrđeno da je nastala greška u obračunima vrednosti investicionih jedinica UCITS KOMBANK DEVIZNI FOND.

U obračunima vrednosti investicionih jedinica UCITS KOMBANK DEVIZNOG FONDA naknada Depozitara za dane od 08.03.-14.03.2023. godine nije obračunata u odgovarajućem procentu. Nakon izvršenih korekcija naknade Depozitara,  Društvo je usaglasilo nove obračune neto vrednosti imovine fonda kao i  vrednost investicionih jedinica sa Depozitarom.

Članovima fonda koji su izvršili uplatu u navedenom periodu je pripisan ispravan broj investicionih jedinica.

U navedenom periodu nije bilo podnetih naloga za otkup investicionih jedinica.

Datum

Vrednost IJ pre korekcije

Vrednost IJ posle korekcije

08.03.2023

1,093.97657

1.093,97729

09.03.2023

1,093.92701

1.093,92845

10.03.2023

1,093.94534

1.093,94752

11.03.2023

1,094.00869

1.094,01160

12.03.2023

1,094.05044

1.094,05407

13.03.2023

1,094.09201

1.094,09636

 

Društvo je pisanim putem obavestilo Komisiju za hartije od vrednosti o razlozima i preduzetim korektivnim merama.