KomBank DEVIZNI FOND

18.11.2014.

Obaveštavamo vas da je dana 18.11.2014. godine počeo upis i uplata investicionih jedinica KomBank DEVIZNOG FONDA. Javni poziv za upis i uplatu investicionih jedinica traje do 09.12.2014.

Javni poziv kao i sve informacije vezane za upis i uplatu investicionih jedinica možete pogledati OVDE.

Prospekt KomBank DEVIZNOG FONDA kao i sve informacije vezane za poslovanje fonda možete naći OVDE.

Sve dodatne informacije vezane za upis i uplatu investicionih jedinica KomBank DEVIZNOG FONDA možete dobiti na telefone: 011-330-8160; 330-8159; 330-8164; 330-8310.

Vaš KomBank INVEST