Obaveštenje članovima

11.08.2023.

Obaveštenje članovima da su objavljeni inovirani Prospekti, Pravila i Ključne informacija fondova sa podacima na dan 30.06.2023 godine.