Obaveštenje o korekciji obračuna vrednosti imovine KOMBANK DEVIZNOG FONDA

06.11.2020.

Obaveštavamo članove fonda - investitore da je Društvo za upravljanje UCITS fondom KOMBANK INVEST AD BEOGRAD (u daljem tekstu:Društvo) dana 06.11.2020. godine izvršilo korekciju u obračunima vrednosti imovine KomBank DEVIZNOG FONDA za period 03.11.2020. – 04.11.2020.godine.

Ispravka se odnosila na vrednovanјe potraživanja po osnovu a-vista kamate na tekućem računu u valuti Eur.

Društvo je izvršilo korekciju obračuna vrednosti imovine Deviznog fonda za navedene dane i isti su usaglašeni sa obračunom depozitne banke.

U navedenom peridu nije bilo ni prodaje ni otkupa ivesticionih jedinica Deviznog fonda.

Društvo je o nastaloj grešci i izvršenim korekcijama, pisanim putem obavestilo Komisiju za hartije od vrednosti.