Obaveštenje o sprovedenoj korekciji obračuna vrednosti IJ KOMBANK DEVIZNOG FONDA

15.04.2022.

Obaveštavamo Vas da je došlo do greške prilikom obračuna vrednosti IJ KOMBANK DEVIZNOG FONDA u periodu od 07.04.2022. do 13.04.2022. godine. Do greške je došlo usled pogrešnog vrednovanja obveznice po amortizovanoj vrednosti od strane Društva i depozitara. U navedenom periodu nije bilo uplaćenih, odnosno isplaćenih sredstava članovima fonda.

Društvo za upravljanje je izvršilo korekciju obračuna vrednosti investicionih jedinica KOMBANK DEVIZNOG FONDA i usaglasilo obračune sa depozitarom:

Datum

Pogrešna vrednost IJ

Korigovana vrednost IJ

07.04.2022.

1.087,25953

1.087,25951

08.04.2022.

1.087,28675

1.087,28668

09.042022.

1.087,29340

1.087,29331

10.04.2022.

1.087,30010

1.087,29997

11.04.2022.

1.087,28072

1.087,28056

12.04.2022.

1.087,27262

1.087,27243

13.04.2022.

1.087,53071

1.087,53048


Društvo je pisanim putem obavestilo Komisiju za hartije od vrednosti o razlozima i preduzetim korektivnim merama.