Početak rada KomBank DEVIZNOG FONDA

15.12.2014.

Obaveštavamo vas da je uspešno okončan javni poziv za upis investicionih jedinica KomBank DEVIZNOG FONDA.KomBank DEVIZNI FOND je 12.12.2014. upisan u Registar investicionih fondova pod brojem 5/0-44-3609/3-14 i počeo je da posluje u skladu sa Zakonom o investicionim fondovima.