Promena poslovnog imena

05.11.2020.

U skladu sa Zakonom o otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom, Kombank Invest je u Agenciju za privredne registe registrovao promenu poslovnog imena.
- Rešenje APR