Rešenje Komisije za hartije od vrednosti o davanju saglasnosti na izmene Prospekta i Skraćenog prospekta

24.08.2015.

Obaveštavamo da je Komisija za hartije od vrednosti dana 20.08.2015. godine, donela Rešenja o davanju saglasnosti na izmene Prospekta i Skraćenog prospekta za KomBank NOVČANI FOND, KomBank IN FOND i KomBank DEVIZNI FOND.
Rešenja možete preuzeti klikom na sledeće linkove: Resenje - DEVIZNI fond / Resenje - NOVCANI fond / Resenje - IN FOND