Rešenje o davanju saglasnosti na izmene i dopune

19.08.2016.

Dana 19.08.2016 godine Komisija za hartije od vrednosti donela je Rešenje o davanju saglasnosti na izmene i dopune:
- Prospekta i Skraćenog prospekta IN FONDA (rešenje),
- Prospekta i Skraćenog prospekta DEVIZNOG FONDA (rešenje),
- Prospekta i Skraćenog prospekta NOVČANOG FONDA (rešenje)