Rešenje o odobrenju Prospekata i Skraćenih prospekata

15.09.2017.

Dana 14.09.2017.godine, Komisija za hartije od vrednosti Republike Srbije usvojila je rešenje o odobrenju Prospekata i Skraćenih prospekata za:
- OIF KomBank IN FOND (rešenje),
- OIF KomBank NOVČANI FOND (rešenje),
- OIF KomBank DEVIZNI FOND (rešenje)