Rešenje o odobrenju Prospekata, Pravila i Ključnih informacija

29.10.2020.

Dana 23.10.2020. godine, Komisija za hartije od vrednosti RS donela je Rešenja o odobrenju izmena Prospekata, Pravila i Ključnih informacija za UCITS KOMBANK NOVČANI FOND, UCITS KOMBANK IN FOND i UCITS KOMBANK DEVIZNI FOND.
- Rešenje IN fond Prospekt Pravila Ključne info,
- Rešenje Devizni fond Prospekt Pravila Ključne info,
- Rešenje Novčani fond Prospekt Pravila Ključne info