Stopa prinosa KomBank DEVIZNOG FONDA

16.12.2015.

Godišnja stopa prinosa fonda za period od 12.12.2014. do 12.12.2015. godine iznosi 1,76%.