Stopa prinosa KomBank DEVIZNOG FONDA

03.10.2016.

Godišnja stopa prinosa fonda za period od 30.09.2015. do 30.09.2016. iznosi 5,17%
Stopa prinosa fonda od početka poslovanja (od 12.12.2014. do 30.09.2016.) iznosi 2,64%.