Stopa prinosa KomBank DEVIZNOG FONDA

03.07.2017.

Godišnja stopa prinosa fonda za period od 30.06.2016. do 30.06.2017. iznosi -1,03%
Stopa prinosa fonda od početka poslovanja (od 12.12.2014. do 30.06.2017.) iznosi 1,32%.