Stopa prinosa KomBank DEVIZNOG FONDA

02.07.2018.

Godišnja stopa prinosa fonda za period od 30.06.2017. do 30.06.2018. iznosi -1,60%
Stopa prinosa fonda od početka poslovanja (od 14.12.2014. do 30.06.2018.) iznosi 0,49%.