Stopa prinosa KomBank DEVIZNOG FONDA

01.10.2018.

Godišnja stopa prinosa fonda za period od 30.09.2017. do 30.09.2018. iznosi -0,20%
Stopa prinosa fonda od početka poslovanja (od 14.12.2014. do 30.09.2018.) iznosi 0,56%.