Stopa prinosa KomBank DEVIZNOG FONDA

01.07.2019.

Godišnja stopa prinosa fonda za period od 30.06.2018. do 30.06.2019. iznosi 0,72%
Stopa prinosa fonda od početka poslovanja (od 14.12.2014. do 30.06.2019.) iznosi 0,54%.