Stopa prinosa KomBank DEVIZNOG FONDA

02.10.2019.

Godišnja stopa prinosa fonda za period od 30.09.2018. do 30.09.2019. iznosi 0,51%
Stopa prinosa fonda od početka poslovanja (od 14.12.2014. do 30.09.2019.) iznosi 0,55%.