Stopa prinosa KomBank DEVIZNOG FONDA

01.10.2020.

Godišnja stopa prinosa fonda za period od 30.09.2019. do 30.09.2020. iznosi 4,14%
Stopa prinosa fonda od početka poslovanja (od 14.12.2014. do 30.09.2020.) iznosi 1,16%
Stopa prinosa fonda za period od pet godina (od 30.09.2015. do 30.09.2020.) iznosi 1,41%.