Stopa prinosa KomBank DEVIZNOG FONDA

02.07.2021.

Godišnja stopa prinosa fonda za period od 30.06.2020. do 30.06.2021. iznosi 1,64%
Stopa prinosa fonda od početka poslovanja (od 14.12.2014. do 30.06.2021.) iznosi 1,26%
Stopa prinosa fonda za period od pet godina (od 30.06.2016. do 30.06.2021.) iznosi 0,76%.