Stopa prinosa KomBank DEVIZNOG FONDA

04.01.2022.

Godišnja stopa prinosa fonda za period od 31.12.2020. do 31.12.2021. iznosi 1,54%
Stopa prinosa fonda od početka poslovanja (od 14.12.2014. do 31.12.2021.) iznosi 1,19%
Stopa prinosa fonda za period od pet godina (od 31.12.2016. do 31.12.2021.) iznosi 0,62%.