Stopa prinosa KomBank DEVIZNOG FONDA

01.07.2022.

Godišnja stopa prinosa fonda za period od 30.06.2021. do 30.06.2022. iznosi 0,02%
Stopa prinosa fonda od početka poslovanja (od 14.12.2014. do 30.06.2022.) iznosi 1,09%
Stopa prinosa fonda za period od pet godina (od 30.06.2017. do 30.06.2022.) iznosi 0,97%.