Stopa prinosa KomBank DEVIZNOG FONDA

03.07.2023.

Godišnja stopa prinosa fonda za period od 30.06.2022. do 30.06.2023. iznosi 1,55%
Stopa prinosa fonda od početka poslovanja (od 12.12.2014. do 30.06.2023.) iznosi 1,60%
Stopa prinosa fonda za period od pet godina (od 30.06.2018. do 30.06.2023.) iznosi 1,73%.