Stopa prinosa KomBank DEVIZNOG FONDA

04.01.2024.

Godišnja stopa prinosa fonda za period od 31.12.2022. do 31.12.2023. iznosi 2,49%
Stopa prinosa fonda od početka poslovanja (od 12.12.2014. do 31.12.2023.) iznosi 1,68%
Stopa prinosa fonda za period od pet godina (od 31.12.2018. do 31.12.2023.) iznosi 1,97%.