Stope prinosa KomBank IN FONDA

01.07.2019.

Godišnja stopa prinosa fonda za period od 30.06.2018. do 30.06.2019. iznosi 1,80%
Stopa prinosa fonda od početka poslovanja (od 27.05.2008. do 30.06.2019.) iznosi -0,51%
Stopa prinosa fonda za period od pet godina (od 30.06.2014. do 30.06.2019.) iznosi 7,32%.