Stope prinosa KomBank IN FONDA

05.01.2021.

Godišnja stopa prinosa fonda za period od 31.12.2019. do 31.12.2020. iznosi -4.21%
Stopa prinosa fonda od početka poslovanja (od 27.05.2008. do 31.12.2020.) iznosi -0,39%
Stopa prinosa fonda za period od pet godina (od 31.12.2015. do 31.12.2020.) iznosi 4,63%.