Stope prinosa KomBank IN FONDA

04.01.2022.

Godišnja stopa prinosa fonda za period od 31.12.2020. do 31.12.2021. iznosi 5,04%
Stopa prinosa fonda od početka poslovanja (od 27.05.2008. do 31.12.2021.) iznosi 0,00%
Stopa prinosa fonda za period od pet godina (od 31.12.2016. do 31.12.2021.) iznosi 1,92%.