Stope prinosa KomBank IN FONDA

01.07.2022.

Godišnja stopa prinosa fonda za period od 30.06.2021. do 30.06.2022. iznosi 4,20%
Stopa prinosa fonda od početka poslovanja (od 27.05.2008. do 30.06.2022.) iznosi 0,14%
Stopa prinosa fonda za period od pet godina (od 30.06.2017. do 30.06.2022.) iznosi 2,06%.