Fondovi

KOMBANK  IN Fond

KOMBANK IN Fond

KomBank IN Fond namenjen je svim domaćim i stranim fizičkim i pravnim licima koji žele da uz umeren rizik i ulaganje na rok od 3-5 godina ostvare zadovoljavajuće prinose.

Detaljnije o fondu
KOMBANK Novčani Fond

KOMBANK Novčani Fond

KOMBANK NOVČANI FOND namenjen je pre svega konzervativnim investitorima kojima je osim profita jednako bitna sigurnost i likvidnost plasmana.

Detaljnije o fondu
KOMBANK Devizni Fond

KOMBANK Devizni Fond

KOMBANK DEVIZNI FOND namenjen je investitorima koji nisu skloni riku, a koji žele da obezbede profitabilnost, sigurnost i likvidnost svojih deviznih uloga.

Detaljnije o fondu

Vrednosti fondova

KOMBANK IN FOND

Vrednost IJ RSD
1,170.89387
Vrednost IJ EUR
10.00241
Neto imovina RSD
189,590,976.88
Neto imovina EUR
1,619,588.53
Na dan 23.06.2024.
arhiva

KOMBANK NOVČANI FOND

Vrednost IJ RSD
1,580.55276
Neto imovina RSD
2,685,303,771.94
Na dan 23.06.2024.
arhiva

KOMBANK DEVIZNI FOND

Vrednost IJ RSD
1,132.44212
Vrednost IJ EUR
9.67393
Neto imovina RSD
1,049,925,681.09
Neto imovina EUR
8,969,032.28
Na dan 23.06.2024.
arhiva

Aktuelno sa berzi

Za tržišta kapitala, američka inflacija je važnija od evropskih izbora

Za tržišta kapitala, američka inflacija je važnija od evropskih izbora

17.06.2024.

Uprkos činjenici da su se u protekloj nedelji odigrala dva važna događaja (izbori za Evropski parlament i sastanak američkih Federalnih rezervi), ovog puta najava mesečne inflacije u SAD imala je najveći uticaj na devizni kurs, što je pozitivno iznenadilo investitore.

Detaljnije
Centralne banke smanjile kamatne stope, nedelja završena porastom vrednosti glavnih indeksa akcija

Centralne banke smanjile kamatne stope, nedelja završena porastom vrednosti glavnih indeksa akcija

11.06.2024.

Proteklu nedelju obeležili su sastanci centralnih banaka, publikacije indeksa menadžera nabavke i još neki važni makroekonomski podaci. Parlamentarni izbori održani su u Indiji, a cena nafte je krajem nedelje nešto pala.

Detaljnije
Hladan tuš za investitore veštačke intelegencije

Hladan tuš za investitore veštačke intelegencije

03.06.2024.

Prošle nedelje, ekonomski podaci i sveže najave o rastu cena, koje čine osnovu za odluke centralne banke, ponovo su bili u centru pažnje. Kompanije vezane za veštačku inteligenciju,  ovog puta nisu ispunile velika očekivanja investitora.

Detaljnije
Nvidia produžila niz pozitivnih iznenađenja

Nvidia produžila niz pozitivnih iznenađenja

27.05.2024.

Centralni događaj protekle nedelje svakako je bilo objavljivanje kvartalnih poslovnih rezultata programera procesora Nvidia, što je još jednom premašilo i onako prilično visoka očekivanja analitičara i nagovestilo da euforija oko veštačke inteligencije ne prestaje. Manja korekcija na tržištima podstaknuta je dan kasnije najavama o ekonomskoj aktivnosti, što je iznenadilo i u Evropi i u SAD, čime su se neznatno povećala kratkoročna inflaciona očekivanja.

Detaljnije

Novosti

Obaveštenje

03.04.2024.
Obaveštavamo Vas da je Komisija za hartije od vrednosti na svojoj sednici od 29.03.2024. donela Rešenje br. 2/5-104-527/6-24 o davanju p...
Detaljnije

Obaveštenje članovima

02.02.2024.
Obaveštavamo vas da smo Prospekte, Pravila i Ključne informacije fondova pod upravljanjem Društva za upravljanje ažurirali sa datumo...
Detaljnije

Stope prinosa KomBank NOVČANOG FONDA

04.01.2024.
Godišnja stopa prinosa fonda za period od 31.12.2022. do 31.12.2023. iznosi 4,73%Stopa prinosa fonda od početka poslovanja (od 05.07.2013. do ...
Detaljnije

Stopa prinosa KomBank DEVIZNOG FONDA

04.01.2024.
Godišnja stopa prinosa fonda za period od 31.12.2022. do 31.12.2023. iznosi 2,49%Stopa prinosa fonda od početka poslovanja (od 12.12.2014. do ...
Detaljnije

Stope prinosa KomBank IN FONDA

04.01.2024.
Godišnja stopa prinosa fonda za period od 31.12.2022. do 31.12.2023. iznosi 9,62%Stopa prinosa fonda od početka poslovanja (od 27.05.2008. do ...
Detaljnije

Privremena adresa

24.10.2023.
Poštovani, Obaveštavamo Vas da će se od 26.10.2023. Kombank Invest nalaziti na privremenoj adresi Trg Politika br. 1 na prvom ...
Detaljnije

Odluka o izboru ekternog revizora

25.08.2023.
Poštovani klijenti, na sednici Skupštine društva, održane 24.08.2023 godine, usvojena je Odluka o izboru eksternog revizora Društva za up...
Detaljnije

Obaveštenje članovima

11.08.2023.
Obaveštenje članovima da su objavljeni inovirani Prospekti, Pravila i Ključne informacija fondova sa podacima na dan 30.06.2023 godine. ...
Detaljnije

Stope prinosa KomBank NOVČANOG FONDA

03.07.2023.
Godišnja stopa prinosa fonda za period od 30.06.2022. do 30.06.2023. iznosi 4,03% Stopa prinosa fonda od početka poslovanja (od 05.07.2013. d...
Detaljnije

Stopa prinosa KomBank DEVIZNOG FONDA

03.07.2023.
Godišnja stopa prinosa fonda za period od 30.06.2022. do 30.06.2023. iznosi 1,55% Stopa prinosa fonda od početka poslovanja (od 12.12.2014. d...
Detaljnije

Stope prinosa KomBank IN FONDA

03.07.2023.
Godišnja stopa prinosa fonda za period od 30.06.2022. do 30.06.2023. iznosi 7,05% Stopa prinosa fonda od početka poslovanja (od 27.05.2008. d...
Detaljnije

Greška u obračunima vrednosti investicionih jedinica UCITS KOMBANK DEVIZNI FOND

15.03.2023.
Obaveštavamo Vas da je dana 15.03.2023.godine utvrđeno da je nastala greška u obračunima vrednosti investicionih jed...
Detaljnije

Stope prinosa KomBank IN FONDA

05.01.2023.
Godišnja stopa prinosa fonda za period od 31.12.2021. do 31.12.2022. iznosi 1,38% Stopa prinosa fonda od početka poslovanja (od 27.05.2008. d...
Detaljnije

Stope prinosa KomBank IN FONDA

01.07.2022.
Godišnja stopa prinosa fonda za period od 30.06.2021. do 30.06.2022. iznosi 4,20% Stopa prinosa fonda od početka poslovanja (od 27.05.2008. d...
Detaljnije

Stope prinosa KomBank NOVČANOG FONDA

01.07.2022.
Godišnja stopa prinosa fonda za period od 30.06.2021. do 30.06.2022. iznosi 1,57% Stopa prinosa fonda od početka poslovanja (od 05.07.2013. d...
Detaljnije

Stopa prinosa KomBank DEVIZNOG FONDA

01.07.2022.
Godišnja stopa prinosa fonda za period od 30.06.2021. do 30.06.2022. iznosi 0,02% Stopa prinosa fonda od početka poslovanja (od 14.12.2014. d...
Detaljnije

Obaveštenje o sprovedenoj korekciji obračuna vrednosti IJ KOMBANK DEVIZNOG FONDA

15.04.2022.
Obaveštavamo Vas da je došlo do greške prilikom obračuna vrednosti IJ KOMBANK DEVIZNOG FONDA u periodu od 07.04.2022. do 13.04.2022. godin...
Detaljnije

Stope prinosa KomBank IN FONDA

04.01.2022.
Godišnja stopa prinosa fonda za period od 31.12.2020. do 31.12.2021. iznosi 5,04% Stopa prinosa fonda od početka poslovanja (od 27.05.2008. d...
Detaljnije

Stope prinosa KomBank NOVČANOG FONDA

04.01.2022.
Godišnja stopa prinosa fonda za period od 31.12.2020. do 31.12.2021. iznosi 1,33% Stopa prinosa fonda od početka poslovanja (od 05.07.2013. d...
Detaljnije

Stopa prinosa KomBank DEVIZNOG FONDA

04.01.2022.
Godišnja stopa prinosa fonda za period od 31.12.2020. do 31.12.2021. iznosi 1,54% Stopa prinosa fonda od početka poslovanja (od 14.12.2014. d...
Detaljnije

Odluka o izboru ekternog revizora

13.08.2021.
Poštovani klijenti, na sednici Skupštine društva, održane 12.08.2021 godine, usvojena je Odluka o izboru ekternog revizora Društva za upr...
Detaljnije

Obaveštenje članovima

30.07.2021.
Obaveštenje članovima o inoviranju Prospekata, Pravila i Ključnih informacija fondova sa podacima na dan 30.06.2021 godine. ...
Detaljnije

Obaveštenje članovima

06.07.2021.
Od ovoga meseca možete u delu sajta koji se odnosi na fondove da pratite i mesečne izveštaje o poslovanju fondova. ...
Detaljnije

Stope prinosa KomBank IN FONDA

02.07.2021.
Godišnja stopa prinosa fonda za period od 30.06.2020. do 30.06.2021. iznosi 3,04% Stopa prinosa fonda od početka poslovanja (od 27.05.2008. d...
Detaljnije

Stope prinosa KomBank NOVČANOG FONDA

02.07.2021.
Godišnja stopa prinosa fonda za period od 30.06.2020. do 30.06.2021. iznosi 1,28% Stopa prinosa fonda od početka poslovanja (od 05.07.2013. d...
Detaljnije

Stopa prinosa KomBank DEVIZNOG FONDA

02.07.2021.
Godišnja stopa prinosa fonda za period od 30.06.2020. do 30.06.2021. iznosi 1,64% Stopa prinosa fonda od početka poslovanja (od 14.12.2014. d...
Detaljnije

Stope prinosa KomBank IN FONDA

05.01.2021.
Godišnja stopa prinosa fonda za period od 31.12.2019. do 31.12.2020. iznosi -4.21%Stopa prinosa fonda od početka poslovanja (od 27.05.2008. do 31.12...
Detaljnije

Stope prinosa KomBank NOVČANOG FONDA

05.01.2021.
Godišnja stopa prinosa fonda za period od 31.12.2019. do 31.12.2020. iznosi 1,53%Stopa prinosa fonda od početka poslovanja (od 05.07.2013. do 31.12....
Detaljnije

Obaveštenje o korekciji obračuna vrednosti imovine KOMBANK DEVIZNOG FONDA

06.11.2020.
Obaveštavamo članove fonda - investitore da je Društvo za upravljanje UCITS fondom KOMBANK INVEST AD BEOGRAD (u daljem tekstu:Društvo) dana 06.11....
Detaljnije

Promena poslovnog imena

05.11.2020.
U skladu sa Zakonom o otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom, Kombank Invest je u Agenciju za privredne registe registrovao promenu poslo...
Detaljnije

Rešenje o odobrenju Prospekata, Pravila i Ključnih informacija

29.10.2020.
Dana 23.10.2020. godine, Komisija za hartije od vrednosti RS donela je Rešenja o odobrenju izmena Prospekata, Pravila i Ključnih informacija za UCIT...
Detaljnije

Obaveštenje članovima

29.10.2020.
Obaveštenje članovima fondova o značajnim promenama Prospekta, Pravila i Ključnih informacija...
Detaljnije

Rešenje o saglasnosti

29.10.2020.
Rešenje o davanju prethodne saglasnosti na izmene Statuta Društva za upravljanje UCITS fondom KOMBANK INVEST ad....
Detaljnije

Stope prinosa KomBank IN FONDA

01.10.2020.
Godišnja stopa prinosa fonda za period od 30.09.2019. do 30.09.2020. iznosi -1,74%Stopa prinosa fonda od početka poslovanja (od 27.05.2008. do 30.09...
Detaljnije

Stope prinosa KomBank NOVČANOG FONDA

01.10.2020.
Godišnja stopa prinosa fonda za period od 30.09.2019. do 30.09.2020. iznosi 1,72%Stopa prinosa fonda od početka poslovanja (od 05.07.2013. do 30.09....
Detaljnije

Stopa prinosa KomBank DEVIZNOG FONDA

01.10.2020.
Godišnja stopa prinosa fonda za period od 30.09.2019. do 30.09.2020. iznosi 4,14%Stopa prinosa fonda od početka poslovanja (od 14.12.2014. do 30.09....
Detaljnije

Rešenje o odobrenju Prospekata i Skraćenih prospekata

07.10.2019.
Dana 03.10.2019. godine, Komisija za hartije od vrednosti RS donela je Rešenja o o odobrenju izmena prospekata i skrećenih prospekata KomBank Devizn...
Detaljnije

Rešenje o odobrenju Prospekta i Skraćenog prospekta

04.10.2019.
Dana 03.10.2019. godine, Komisija za hartije od vrednosti RS donela je Rešenja o o odobrenju izmena prospekta i skrećenog prospekta KomBank NOVČANO...
Detaljnije

Stope prinosa KomBank IN FONDA

02.10.2019.
Godišnja stopa prinosa fonda za period od 30.09.2018. do 30.09.2019. iznosi 2,99%Stopa prinosa fonda od početka poslovanja (od 27.05.2008. do 30.09....
Detaljnije

Stope prinosa KomBank NOVČANOG FONDA

02.10.2019.
Godišnja stopa prinosa fonda za period od 30.09.2018. do 30.09.2019. iznosi 2,57%Stopa prinosa fonda od početka poslovanja (od 05.07.2013. do 30.09....
Detaljnije

Stopa prinosa KomBank DEVIZNOG FONDA

02.10.2019.
Godišnja stopa prinosa fonda za period od 30.09.2018. do 30.09.2019. iznosi 0,51%Stopa prinosa fonda od početka poslovanja (od 14.12.2014. do 30.09....
Detaljnije

Stope prinosa KomBank IN FONDA

01.07.2019.
Godišnja stopa prinosa fonda za period od 30.06.2018. do 30.06.2019. iznosi 1,80%Stopa prinosa fonda od početka poslovanja (od 27.05.2008. do 30.06....
Detaljnije

Stope prinosa KomBank NOVČANOG FONDA

01.07.2019.
Godišnja stopa prinosa fonda za period od 30.06.2018. do 30.06.2019. iznosi 2,88%Stopa prinosa fonda od početka poslovanja (od 05.07.2013. do 30.06....
Detaljnije

Stopa prinosa KomBank DEVIZNOG FONDA

01.07.2019.
Godišnja stopa prinosa fonda za period od 30.06.2018. do 30.06.2019. iznosi 0,72%Stopa prinosa fonda od početka poslovanja (od 14.12.2014. do 30.06....
Detaljnije

Radno vreme za praznike

27.12.2018.
Zbog predstojećih praznika, DZU KomBank INVEST neće raditi 01. i 02.januara 2019.godine kao i 07.01.2019.Srećnu 2019.godinu želi vam KomBank INVES...
Detaljnije

Stope prinosa KomBank IN FONDA

01.10.2018.
Godišnja stopa prinosa fonda za period od 30.09.2017. do 30.09.2018. iznosi 0,32%Stopa prinosa fonda od početka poslovanja (od 27.05.2008. do 30.09....
Detaljnije

Stope prinosa KomBank NOVČANOG FONDA

01.10.2018.
Godišnja stopa prinosa fonda za period od 30.09.2017. do 30.09.2018. iznosi 3,75%Stopa prinosa fonda od početka poslovanja (od 05.07.2013. do 30.09....
Detaljnije

Stopa prinosa KomBank DEVIZNOG FONDA

01.10.2018.
Godišnja stopa prinosa fonda za period od 30.09.2017. do 30.09.2018. iznosi -0,20%Stopa prinosa fonda od početka poslovanja (od 14.12.2014. do 30.09...
Detaljnije

Rešenje o odobrenju Prospekata i Skraćenih prospekata

27.08.2018.
Dana 24.08.2018.godine, Komisija za hartije od vrednosti usvojila je Rešenje o odobrenju Prospekata i Skraćenih prospekata otvorenih investicionih f...
Detaljnije

Stope prinosa KomBank IN FONDA

02.07.2018.
Godišnja stopa prinosa fonda za period od 30.06.2017. do 30.06.2018. iznosi 0,69%Stopa prinosa fonda od početka poslovanja (od 27.05.2008. do 30.06....
Detaljnije

Stope prinosa KomBank NOVČANOG FONDA

02.07.2018.
Godišnja stopa prinosa fonda za period od 30.06.2017. do 30.06.2018. iznosi 3,85%Stopa prinosa fonda od početka poslovanja (od 05.07.2013. do 30.06....
Detaljnije

Stopa prinosa KomBank DEVIZNOG FONDA

02.07.2018.
Godišnja stopa prinosa fonda za period od 30.06.2017. do 30.06.2018. iznosi -1,60%Stopa prinosa fonda od početka poslovanja (od 14.12.2014. do 30.06...
Detaljnije

Radno vreme za praznike

29.12.2017.
Zbog predstojećih praznika, DZU KomBank INVEST neće raditi 01. i 02.januara 2018. Prvi radni dan je 03.januar 2018.godine.Srećnu 2018.godinu želi ...
Detaljnije

Stope prinosa KomBank IN FONDA

03.10.2017.
Godišnja stopa prinosa fonda za period od 30.09.2016. do 30.09.2017. iznosi 9,24%Stopa prinosa fonda od početka poslovanja (od 27.05.2008. do 30.09....
Detaljnije

Stope prinosa KomBank NOVČANOG FONDA

03.10.2017.
Godišnja stopa prinosa fonda za period od 30.09.2016. do 30.09.2017. iznosi 4,16%Stopa prinosa fonda od početka poslovanja (od 05.07.2013 do 30.09.2...
Detaljnije

Stopa prinosa KomBank DEVIZNOG FONDA

03.10.2017.
Godišnja stopa prinosa fonda za period od 30.09.2016. do 30.09.2017. iznosi -2,35%Stopa prinosa fonda od početka poslovanja (od 12.12.2014. do 30.09...
Detaljnije

Rešenje o odobrenju Prospekata i Skraćenih prospekata

15.09.2017.
Dana 14.09.2017.godine, Komisija za hartije od vrednosti Republike Srbije usvojila je rešenje o odobrenju Prospekata i Skraćenih prospekata za:- OIF...
Detaljnije

Spisak ovlašćenih ekspozitura

11.09.2017.
Spisak ovlašćenih ekspozitura Komercijalne banke u kojima se mogu zaključiti Ugovori o pristupanju investicionim fondovima i dati nalozi za prodaju...
Detaljnije

Stope prinosa KomBank NOVČANOG FONDA

03.07.2017.
Godišnja stopa prinosa fonda za period od 30.06.2016. do 30.06.2017. iznosi 4,21%Stopa prinosa fonda od početka poslovanja (od 05.07.2013 do 30.06.2...
Detaljnije

Stopa prinosa KomBank DEVIZNOG FONDA

03.07.2017.
Godišnja stopa prinosa fonda za period od 30.06.2016. do 30.06.2017. iznosi -1,03%Stopa prinosa fonda od početka poslovanja (od 12.12.2014. do 30.06...
Detaljnije

Neradni dani tokom novogodišnjih praznika

27.12.2016.
Obaveštavamo vas da DZU KomBank INVEST a.d. Beograd zbog predstojećih praznika neće raditi 2. i 3. januara 2017....
Detaljnije

Neradni dani tokom praznika

08.11.2016.
Obaveštavamo vas da DZU KomBank INVEST a.d. Beograd zbog predstojećih praznika neće raditi 11.11.2016....
Detaljnije

Stope prinosa KomBank IN FONDA

03.10.2016.
Godišnja stopa prinosa fonda za period od 30.09.2015. do 30.09.2016. iznosi 17,38%Stopa prinosa fonda od početka poslovanja (od 27.05.2008. do 30.09...
Detaljnije

Stope prinosa KomBank NOVČANOG FONDA

03.10.2016.
Godišnja stopa prinosa fonda za period od 30.09.2015. do 30.09.2016. iznosi 4,94%Stopa prinosa fonda od početka poslovanja (od 05.07.2013 do 30.09.2...
Detaljnije

Stopa prinosa KomBank DEVIZNOG FONDA

03.10.2016.
Godišnja stopa prinosa fonda za period od 30.09.2015. do 30.09.2016. iznosi 5,17%Stopa prinosa fonda od početka poslovanja (od 12.12.2014. do 30.09....
Detaljnije

Rešenje o davanju saglasnosti na izmene i dopune

19.08.2016.
Dana 19.08.2016 godine Komisija za hartije od vrednosti donela je Rešenje o davanju saglasnosti na izmene i dopune:- Prospekta i Skraćenog prospekta...
Detaljnije

Rešenje o davanje saglasnosti na opšta akta društva za upravljanje

05.07.2016.
Dana 01.07.2016. godine Komisija za hartije od vrednosti dala je saglasnost na izmene i dopune Statuta društva za upravljanje (rešenje),Odlukom Skup...
Detaljnije

Rešenje o davanje saglasnosti o imenovanju člana uprave društva za upravljanje

05.07.2016.
Dana 01.07.2016. godine Komisija za hartije od vrednosti dala je saglasnost o imenovanju članova Nadzornog odbora i direktora Društva (rešenje),U s...
Detaljnije

Troškovi revizije za KomBank IN FOND

30.12.2015.
Troškove revizije za o.i.f. KomBank IN FOND od 01.01.2016. snosiće DZU Kombank INVEST....
Detaljnije

Neradni dani tokom praznika

29.12.2015.
Obaveštavamo vas da DZU KomBank INVEST a.d. Beograd zbog predstojećih praznika neće raditi 01.01.2016. i 07.01.2016. godine....
Detaljnije

Stopa prinosa KomBank DEVIZNOG FONDA

16.12.2015.
Godišnja stopa prinosa fonda za period od 12.12.2014. do 12.12.2015. godine iznosi 1,76%....
Detaljnije

Stope prinosa KomBank NOVČANOG FONDA

01.10.2015.
Godišnja stopa prinosa fonda za period od 30.09.2014. do 30.09.2015. godine, iznosi 7,31%Stopa prinosa fonda od početka poslovanja (od 05.07.2013 do...
Detaljnije

Stope prinosa KomBank IN FONDA

01.10.2015.
Godišnja stopa prinosa fonda za period od 30.09.2014. do 30.09.2015. godine, iznosi 3,84%Stopa prinosa fonda od početka poslovanja (od 27.05.2008. d...
Detaljnije

Rešenje Komisije za hartije od vrednosti o davanju saglasnosti na izmene Prospekta i Skraćenog prospekta

24.08.2015.
Obaveštavamo da je Komisija za hartije od vrednosti dana 20.08.2015. godine, donela Rešenja o davanju saglasnosti na izmene Prospekta i Skraćenog p...
Detaljnije

Stope prinosa KomBank IN FONDA

01.07.2015.
Godišnja stopa prinosa fonda za period od 30.06.2014. do 30.06.2015. godine, iznosi 10,61%Stopa prinosa fonda od početka poslovanja (od 27.05.2008. ...
Detaljnije

Stope prinosa KomBank NOVČANOG FONDA

01.07.2015.
Godišnja stopa prinosa fonda za period od 30.06.2014. do 30.06.2015. godine, iznosi 7,76%Stopa prinosa fonda od početka poslovanja (od 05.07.2013 do...
Detaljnije

Neradni dani tokom praznika

23.12.2014.
Obaveštavamo vas da DZU KomBank INVEST a.d. Beograd, zbog predstojećih praznika neće raditi u četvrtak 01.01.2015., petak 02.01.2015 godine i sred...
Detaljnije

Početak rada KomBank DEVIZNOG FONDA

15.12.2014.
Obaveštavamo vas da je uspešno okončan javni poziv za upis investicionih jedinica KomBank DEVIZNOG FONDA.KomBank DEVIZNI FOND je 12.12.2014. upisan...
Detaljnije

KomBank DEVIZNI FOND

18.11.2014.
Obaveštavamo vas da je dana 18.11.2014. godine počeo upis i uplata investicionih jedinica KomBank DEVIZNOG FONDA. Javni poziv za upis i uplatu inve...
Detaljnije

Kombank NOVČANI FOND - Izveštaj o poslovanju jul - septembar 2014.

10.10.2014.
Izveštaj možete preuzeti ovde...
Detaljnije

Stope prinosa KomBank INFOND-a

01.10.2014.
Godišnja stopa prinosa fonda za period od 30.09.2013. do 30.09.2014. godine, iznosi 9,24%.Stopa prinosa fonda od početka poslovanja (od 27.05.2008 d...
Detaljnije

Stope prinosa KomBank NOVČANOG FOND-a

01.10.2014.
Godišnja stopa prinosa fonda za period od 30.09.2013. do 30.09.2014. godine, iznosi 8,63%.Stopa prinosa fonda od početka poslovanja (od 05.07.2013 d...
Detaljnije

Stope prinosa KomBank NOVČANOG FOND-a

07.07.2014.
Godišnja stopa prinosa fonda za period od 05.07.2013. do 05.07.2014. godine, iznosi 9,18%...
Detaljnije

Stope prinosa KomBank INFOND-a

02.07.2014.
Godišnja stopa prinosa fonda za period od 30.06.2013. do 30.06.2014. godine, iznosi 11,80%.Stopa prinosa fonda od početka poslovanja (od 27.05.2008 ...
Detaljnije