KomBank DEVIZNI FOND
Vrednost IJ RSD 1.089,46947
Vrednost IJ EUR 9,28574
Neto imovina RSD 81.381.595,60
Neto imovina EUR 693.629,99
Na dan 11/30/2022. arhiva
KomBank NOVČANI FOND
Vrednost IJ 1.467,60580
Neto imovina 1.855.574.637,27
Na dan 11/30/2022. arhiva
KomBank IN FOND
Vrednost IJ RSD 1.018,69236
Vrednost IJ EUR 8,68250
Neto imovina RSD 41.122.823,37
Neto imovina EUR 350.497,23
Na dan 11/30/2022. arhiva

Lična karta

Lična karta društva
Društvo za upravljanje UCITS fondom KOMBANK INVEST a.d Beograd je privredno društvo upisano u Registar privrednih subjekata Agencije za privredne registre dana 05.02.2008. godine pod brojem BD 5078/2008. Matični broj Društva je 20379758 a PIB 105428701. Društvo je dana 30.01.2008. godine dobilo neophodnu saglasnost i dozvolu za rad br. 5/0-33-8429/06-7 od strane Komisije za hartije od vrednosti Republike Srbije.

Društvo je osnovano kao nejavno akcionarsko društvo koje u skladu sa Zakonom obavlja sledeće poslove:

•     organizovanje i upravljanje otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom (UCITS),

Društvo može organizovati i upravljati sa više otvorenih investicionih fondova.
Osnivač i 100% vlasnik Društva za upravljanje UCITS fondom KOMBANK INVEST a.d. je Komercijalna banka a.d. Beograd

Sedište Društva je u Kralja Petra 19, Beograd.
KONTAKT

ŠEF RAČUNOVODSTVA

Jelena Fabris
tel: (+381 11) 330 8160
e-mail: jelena.fabris@kombankinvest.com

INTERNI KONTROLOR

Jasminka Mirčić
tel: (+381 11) 330 8159
e-mail: jasminka.mircic@kombankinvest.com

PORTFOLIO MENADŽER

Miloš Jovanović
tel: (+381 11) 330 8164
e-mail: milos.jovanovic@kombankinvest.com

DIREKTOR

Vladimir Garić
tel: (+381 11) 330 8310
e-mail: vladimir.garic@kombankinvest.comRADNO VREME
08 - 16h
©2014 Kombank INvest Beograd Powered by