KomBank DEVIZNI FOND
Vrednost IJ RSD 1.085,52477
Vrednost IJ EUR 9,24594
Neto imovina RSD 95.446.715,97
Neto imovina EUR 812.966,31
Na dan 6/30/2022. arhiva
KomBank NOVČANI FOND
Vrednost IJ 1.446,48007
Neto imovina 1.689.693.313,54
Na dan 6/30/2022. arhiva
KomBank IN FOND
Vrednost IJ RSD 1.020,41126
Vrednost IJ EUR 8,69134
Neto imovina RSD 39.371.864,09
Neto imovina EUR 335.349,40
Na dan 6/30/2022. arhiva

Lična karta

Lična karta društva
Društvo za upravljanje UCITS fondom KOMBANK INVEST a.d Beograd je privredno društvo upisano u Registar privrednih subjekata Agencije za privredne registre dana 05.02.2008. godine pod brojem BD 5078/2008. Matični broj Društva je 20379758 a PIB 105428701. Društvo je dana 30.01.2008. godine dobilo neophodnu saglasnost i dozvolu za rad br. 5/0-33-8429/06-7 od strane Komisije za hartije od vrednosti Republike Srbije.

Društvo je osnovano kao nejavno akcionarsko društvo koje u skladu sa Zakonom obavlja sledeće poslove:

•     organizovanje i upravljanje otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom (UCITS),

Društvo može organizovati i upravljati sa više otvorenih investicionih fondova.
Osnivač i 100% vlasnik Društva za upravljanje UCITS fondom KOMBANK INVEST a.d. je Komercijalna banka a.d. Beograd

Sedište Društva je u Kralja Petra 19, Beograd.
KONTAKT

ŠEF RAČUNOVODSTVA

Jelena Fabris
tel: (+381 11) 330 8160
e-mail: jelena.fabris@kombankinvest.com

INTERNI KONTROLOR

Jasminka Mirčić
tel: (+381 11) 330 8159
e-mail: jasminka.mircic@kombankinvest.com

PORTFOLIO MENADŽER

Miloš Jovanović
tel: (+381 11) 330 8164
e-mail: milos.jovanovic@kombankinvest.com

DIREKTOR

Vladimir Garić
tel: (+381 11) 330 8310
e-mail: vladimir.garic@kombankinvest.comRADNO VREME
08 - 16h
©2014 Kombank INvest Beograd Powered by