KomBank DEVIZNI FOND
Vrednost IJ RSD 1.086,43
Vrednost IJ EUR 9,24
Neto imovina RSD 23.342.006,50
Neto imovina EUR 198.528,32
Na dan 6/10/2021. arhiva
KomBank NOVČANI FOND
Vrednost IJ 1.423,26
Neto imovina 2.369.078.348,01
Na dan 6/10/2021. arhiva
KomBank IN FOND
Vrednost IJ RSD 972,47
Vrednost IJ EUR 8,27
Neto imovina RSD 46.010.201,41
Neto imovina EUR 391.325,73
Na dan 6/10/2021. arhiva

Lična karta

Lična karta društva
Odgovarajući na zahteve svojih mnogobrojnih klijenata, Komercijalna banka a.d. Beograd, koja preko 45 godina uspešno posluje i pruža svojim klijentima bankarske proizvode i usluge po najvišim evropskim standardima, osnovala je Društvo za upravljanje investicionim fondovima KomBank INVEST a.d.

Društvo za upravljanje investicionim fondovima KomBank INVEST a.d Beograd je privredno društvo upisano u Registar privrednih subjekata Agencije za privredne registre dana 05.02.2008. godine pod brojem BD 5078/2008. Matični broj Društva je 20379758 a PIB 105428701. Društvo je prethodno dana 30.01.2008. godine dobilo neophodnu dozvolu za rad br. 5/0-33-8429/06-7 od strane Komisije za hartije od vrednosti.

Društvo je osnovano kao zatvoreno akcionarsko društvo koje u skladu sa Zakonom, Odlukom o osnivanju i Pravilima poslovanja, obavlja sledeće poslove:

  •  organizovanje i upravljanje otvorenim investicionim fondovima,
  •  osnivanje i upravljanje zatvorenim investicionim fondovima,
  •  upravljanje privatnim investicionim fondovima.

Društvo može organizovati i upravljati sa više investicionih fondova.

Osnivač i 100% vlasnik Društva za  upravljanje investicionim fondovima KOMBANK INVEST a.d. je Komercijalna banka a.d. Beograd.

Sedište Društva je u Kralja Petra 19, Beograd.KONTAKT

ŠEF RAČUNOVODSTVA

Jelena Fabris
tel: (+381 11) 330 8160
e-mail: jelena.fabris@kombankinvest.com

INTERNI KONTROLOR

Jasminka Mirčić
tel: (+381 11) 330 8159
e-mail: jasminka.mircic@kombankinvest.com

PORTFOLIO MENADŽER

Predrag Pavićević
tel: (+381 11) 330 8164
e-mail: predrag.pavicevic@kombankinvest.com

DIREKTOR

Vladimir Garić
tel: (+381 11) 330 8310
e-mail: vladimir.garic@kombankinvest.comRADNO VREME
08 - 16h
©2014 Kombank INvest Beograd Powered by