KomBank DEVIZNI FOND
Vrednost IJ RSD 1.075,89
Vrednost IJ EUR 9,15
Neto imovina RSD 14.552.590,90
Neto imovina EUR 123.762,62
Na dan 1/20/2021. arhiva
KomBank NOVČANI FOND
Vrednost IJ 1.416,70
Neto imovina 2.365.888.987,66
Na dan 1/20/2021. arhiva
KomBank IN FOND
Vrednost IJ RSD 970,57
Vrednost IJ EUR 8,25
Neto imovina RSD 47.032.591,48
Neto imovina EUR 399.989,04
Na dan 1/20/2021. arhiva
KomBank DEVIZNI FOND

Investicioni cilj

Investicioni cilj UCITS fonda je da odgovornim i profesionalnim upravlјanjem omogući ostvarivanje stabilnog prinosa uz što veću profitabilnost ulaganja, za svoje članove, uz nizak stepen rizika i uz održavanje likvidnosti imovine na najvišem mogućem nivou.

Osnovni investicioni cilј UCITS fonda (benchmark) je ostvarenje prinosa koji kontinuirano pratiti kretanje EURIBOR kamatne stope, kao i ostale reperne stope na deviznom tržištu.

Društvo za upravljanje ne može garantovati da će investicioni cilj biti ostvaren.

Struktura ulaganja UCITS fonda definisana je Zakonskim ograničenjima, Investicionom politikom i  Prospektom.

Za više informacija u vezi investicione politike i ograničenjima ulaganja fonda pogledajte Prospekt©2014 Kombank INvest Beograd Powered by