KomBank DEVIZNI FOND
Vrednost IJ RSD 1.113,58651
Vrednost IJ EUR 9,50041
Neto imovina RSD 505.765.708,77
Neto imovina EUR 4.314.869,55
Na dan 11/28/2023. arhiva
KomBank NOVČANI FOND
Vrednost IJ 1.535,24575
Neto imovina 1.792.906.419,19
Na dan 11/28/2023. arhiva
KomBank IN FOND
Vrednost IJ RSD 1.106,91588
Vrednost IJ EUR 9,44350
Neto imovina RSD 83.071.587,13
Neto imovina EUR 708.713,65
Na dan 11/28/2023. arhiva
KomBank DEVIZNI FOND

Portfolio menadžer

Kratki biografski podaci o portfolio menadžeru Milošu Jovanoviću

Miloš Jovanović je diplomirao 1998. godine na Ekonomskom fakultetu u Nišu. Zvanje doktora ekonomskih nauka, smer bankarstvo i finansije, stekao je 2014. godine na istom fakultetu. Poslovnu karijeru započinje 1998. godine  u Delta banci ad Beograd u sektoru platnog prometa sa inostranstvom. Od 2002. godine aktivno učestvuje  na tržištu hartija od vrednosti, najpre kao broker u BDD Max Dill ad Čačak, a nakon toga, od 2007. godine, na poziciji investicionog savetnika i kasnije Predsednika upravnog odbora BDD Dil broker ad Beograd. Poseduje više od dvadeset godina iskustva na poslovima sa hartijama od vrednosti, od čega više od 10 godina na rukovodećim pozicijama. Licencu i dozvolu Komisije za hartije od vrednosti  za obavljanje poslova portfolio menadžera broj 5/0-27-7486/2-07 stekao je 25.10.2007 godine.


©2014 Kombank INvest Beograd Powered by